Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/20849
Now showing 1 - 3 of 3
 • Publication
  The usage of informal computer based communication in the context of organization’s technological resources
  [Neformali elektroninė komunikacija organizacijų technologinių išteklių kontekste]
  research article;
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011, t. 1, Nr. 2., p. 255-266
  High intensity of informal electronic communication with friends and familiars shows that workers of court administration are used to meet their psycho emotional needs outside the work place. The survey confirmed conclusion of the theoretical analysis: computer based communication is not beneficial for developing informal contacts between workers. In order for the informal communication could carry out its functions and technological recourses of organization would be used effectively, staff should be motivated to communicate directly face to face. Research limitations - It can be reasonably suspected, that the real measure of informal communication with outside recipients is even higher, than the data of the research shows. In could be stipulated by the lack of analysis of other electronic communication mediums (e.g. video calls, social networks, internet forums, etc.). Practical implications. The results of the research help to form a wider comprehension about features of organizational communication. Authors of the research state that if managers would pay more attention to the practice of employees’ informal and computer based communication, they would improve the usage of information technology resources. Originality/Value - Informal electronic communication in Lithuania’s organizations had not been researched yet. The chosen subject is definitely new. On the other hand, deep penetration of computer-based communication in employees’ daily routine shows the relevancy of the topic.
    2
 • Publication
  Nekilnojamojo turto vertės modeliavimas taikant dichotominio testavimo metodiką
  [Modeling of real estate prices using the methodics of dichotomous test]
  research article;
  Kosareva, Natalja
  ;
  ;
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011, [Nr.] 1(2)., p. 301-315
  Tikslas. Autoriai siekia sukurti algoritmą, kuriuo automatiškai atliekami skaičiavimai ir klasterizuojami Vilniaus miesto mikrorajonai pagal normuotą kainą atsižvelgiant į turimą statistinę informaciją. Metodologija. Klasterizavimo metodas pasitelkiant pačių sukurtą algoritmą. Rezultatai. Autoriai pristato sukurtą algoritmą, kuriuo automatiškai parenkami informatyviausi dichotominiai diagnostiniai operatoriai. Šie operatoriai yra optimalūs, kadangi jų pagrindu atlikta mikrorajonų klasterizacija yra artimiausia mikrorajonų klasterizacijai pagal normuotą kainą. Praktinė reikšmė. Kuriamas determinuotas vertės rangavimo modelis. Originalumas. Modeliavimo metodika nėra originali, tačiau ji taikoma tokioje srityje, kurioje išplėtoti statistiniai, o ne determinuoti matematiniai modeliai. Tyrimo tipas: tyrimo pristatymas.
 • Publication
  Studentų matematikos žinių vertinimo subjektyvumo problema: teoriniai ir praktiniai aspektai
  [Subjectivity problem in student assessment: theoretical and practical aspects]
  research article; ;
  Kosareva, Natalja
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011, [Nr.] 1(1)., p. 121-138
  Tikslas. Tyrimo tikslas – ištirti dėstytojų įvertinimų suderinamumą ir pateikti rekomendacijas, kaip būtų galima sumažinti subjektyvumo įtaką vertinant studentų žinias. Pristatyti studentų norminio ir kriterinio vertinimo metodiką, atlikta taikant neparametrinės statistikos metodus. Metodologija. Tyrimui buvo pasitelkti Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto pirmo kurso studentų parašyti matematikos kontroliniai darbai. Buvo atrinkti 15 darbų, kuriuos vertino 6 dėstytojai. Atlikta statistinė gautų duomenų analizė. Tyrimo uždaviniai buvo trys: pirmas – dėstytojų įvertinimų suderinamumo nustatymas. Jam tikrinti buvo pasirinkti neparametriniai statistiniai metodai, t. y. buvo apskaičiuotas Kendalo konkordacijos koeficientas W bei Frydmano kriterijaus priklausomoms imtims statistika Q. Patikrinta hipotezė, ar W yra statistiškai reikšmingas.