Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/20849
Now showing 1 - 1 of 1
 • Publication
  Lietuvos statistinių duomenų panaudojimas mokesčių-išmokų mikrosimuliaciniuose modeliuose
  [Employment of Lithuanian statistical data into tax-benefit micro-simulation models]
  research article
  Ivaškaitė-Tamošiūnė, Viginta
  ;
  Salanauskaitė, Lina
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012, [Nr.] 2(1)., p. 156-171
  Praktinė reikšmė. Šis tyrimas atskleidžia dviejų duomenų rinkinių pagrindinius privalumus ir ribotumus, leidžia aiškiau matyti atrankinių tyrimų suderinamumo problemas, kurios yra svarbios pasirenkant duomenų rinkinį mikrosimuliacinio modelio kūrimui. Rezultatai taip pat gali būti naudingi atliekant kitus socialinius ekonominius tyrimus, kurie remiasi vienu iš šių duomenų rinkinių arba jais abiem. Originalumas. Nors įvairiuose socialiniuose ekonominiuose tyrimuose neretai yra naudojami atrankinių tyrimų duomenys, tačiau iki šiol šių dviejų (NŪBT ir PGS) Lietuvoje atliekamų skerspjūvio tyrimo duomenų palyginimas nebuvo atliktas ir jų pritaikomumas mokesčių-išmokų mikrosimuliacijos tikslais Lietuvoje nebuvo išsamiau analizuotas. Tyrimo tipas. Tyrimo pristatymas.