Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/20849
Now showing 1 - 2 of 2
 • Publication
  Nekilnojamojo turto vertės modeliavimas taikant dichotominio testavimo metodiką
  [Modeling of real estate prices using the methodics of dichotomous test]
  research article;
  Kosareva, Natalja
  ;
  ;
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011, [Nr.] 1(2)., p. 301-315
  Tikslas. Autoriai siekia sukurti algoritmą, kuriuo automatiškai atliekami skaičiavimai ir klasterizuojami Vilniaus miesto mikrorajonai pagal normuotą kainą atsižvelgiant į turimą statistinę informaciją. Metodologija. Klasterizavimo metodas pasitelkiant pačių sukurtą algoritmą. Rezultatai. Autoriai pristato sukurtą algoritmą, kuriuo automatiškai parenkami informatyviausi dichotominiai diagnostiniai operatoriai. Šie operatoriai yra optimalūs, kadangi jų pagrindu atlikta mikrorajonų klasterizacija yra artimiausia mikrorajonų klasterizacijai pagal normuotą kainą. Praktinė reikšmė. Kuriamas determinuotas vertės rangavimo modelis. Originalumas. Modeliavimo metodika nėra originali, tačiau ji taikoma tokioje srityje, kurioje išplėtoti statistiniai, o ne determinuoti matematiniai modeliai. Tyrimo tipas: tyrimo pristatymas.
 • Publication
  Studentų matematikos žinių vertinimo subjektyvumo problema: teoriniai ir praktiniai aspektai
  [Subjectivity problem in student assessment: theoretical and practical aspects]
  research article; ;
  Kosareva, Natalja
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011, [Nr.] 1(1)., p. 121-138
  Tikslas. Tyrimo tikslas – ištirti dėstytojų įvertinimų suderinamumą ir pateikti rekomendacijas, kaip būtų galima sumažinti subjektyvumo įtaką vertinant studentų žinias. Pristatyti studentų norminio ir kriterinio vertinimo metodiką, atlikta taikant neparametrinės statistikos metodus. Metodologija. Tyrimui buvo pasitelkti Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto pirmo kurso studentų parašyti matematikos kontroliniai darbai. Buvo atrinkti 15 darbų, kuriuos vertino 6 dėstytojai. Atlikta statistinė gautų duomenų analizė. Tyrimo uždaviniai buvo trys: pirmas – dėstytojų įvertinimų suderinamumo nustatymas. Jam tikrinti buvo pasirinkti neparametriniai statistiniai metodai, t. y. buvo apskaičiuotas Kendalo konkordacijos koeficientas W bei Frydmano kriterijaus priklausomoms imtims statistika Q. Patikrinta hipotezė, ar W yra statistiškai reikšmingas.