Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/20849
Now showing 1 - 1 of 1
 • Publication
  Studentų matematikos žinių vertinimo subjektyvumo problema: teoriniai ir praktiniai aspektai
  [Subjectivity problem in student assessment: theoretical and practical aspects]
  research article; ;
  Kosareva, Natalja
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011, [Nr.] 1(1)., p. 121-138
  Tikslas. Tyrimo tikslas – ištirti dėstytojų įvertinimų suderinamumą ir pateikti rekomendacijas, kaip būtų galima sumažinti subjektyvumo įtaką vertinant studentų žinias. Pristatyti studentų norminio ir kriterinio vertinimo metodiką, atlikta taikant neparametrinės statistikos metodus. Metodologija. Tyrimui buvo pasitelkti Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto pirmo kurso studentų parašyti matematikos kontroliniai darbai. Buvo atrinkti 15 darbų, kuriuos vertino 6 dėstytojai. Atlikta statistinė gautų duomenų analizė. Tyrimo uždaviniai buvo trys: pirmas – dėstytojų įvertinimų suderinamumo nustatymas. Jam tikrinti buvo pasirinkti neparametriniai statistiniai metodai, t. y. buvo apskaičiuotas Kendalo konkordacijos koeficientas W bei Frydmano kriterijaus priklausomoms imtims statistika Q. Patikrinta hipotezė, ar W yra statistiškai reikšmingas.