Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/20679
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

Pasiklydę verti(ni)me

2014, Alperytė, Irena

Straipsnyje aptariama menų ir kultūros vadybos studijų programų rengimo tvarka ir aplinkybės, kuriomis šis darbas yra vykdomas. Konstatuojama, kad didelė kliūtis atlikti deramą studijų programų savianalizę tampa personalo ar lėšų stoka aukštosiose mokyklose. Taip pat daroma išvada, kad analogiškos studijų programos Lietuvoje stokoja unikalumo ir jų yra per daug. Pagaliau mėginama nubrėžti galimas perspektyvas, kaip būtų galima išspręsti kylančias problemas.