Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/21311
Now showing 1 - 1 of 1
 • Publication
  Moterų benamystė: priežastys, įtaka sveikatai, išgyvenimo strategijos ir benamėms teikiamos socialinės pagalbos formos
  [Women’s homelessness: causes, impact on health, survival strategies and forms of social assistance for homeless women]
  research article
  Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018, t. 81., p. 106-120
  Straipsnyje apžvelgiami užsienio ir Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatai, atskleidžiantys moterų benamystės specifiką. Aptariama benamystės samprata ir priežastys, moterų benamystės ypatumai bei benamystės pasekmės sveikatai; apibendrinamos moterų benamių taikomos strategijos, padedančios išgyventi gatvėje; įvertinamos specializuotos pagalbos centrų teikiamos paslaugos smurto artimoje aplinkoje aukoms bei Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybėse taikomos socialinės paramos ir pagalbos priemonės benamiams; numatoma tolesnių empirinių tyrimų poreikis ir kryptys.
  Scopus© SNIP 0