Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/21311
Now showing 1 - 1 of 1
 • Publication
  Žemės paviršiumi judančių objektų stebėjimo ir vizualizavimo daugiasluoksniuose geografiniuose žemėlapiuose galimybės
  [Real-time visualization possibilities of mobile objects in multilayer geographical maps]
  research article;
  Paliulionis, Viktoras
  ;
  Paliulionienė, Laima
  Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015, t. 73., p. 135-146
  Straipsnyje nagrinėjamos judančių objektų stebėjimo ir vizualizavimo galimybės naudojant daugiasluoksnius žemėlapius, taikomus geografinėse informacinėse sistemose (GIS). Pateikiami su mobiliuoju įrenginiu susijusių išmaniųjų paslaugų integravimo realizaciniai sprendimai. Kadangi galima pasitelkti internete veikiančios GIS „Google Earth“ programos priemones realiuoju laiku vizualizuoti judančius objektus geografiniame žemėlapyje, straipsnyje bandoma parodyti išplėtotas daugiasluoksnių žemėlapių taikymo galimybes. „Google Earth“ programoje naudojamą geografinių objektų žymėjimo kalbą KML galima pritaikyti stebimo objekto koordinačių žymėjimui ne tik šiame žemėlapyje, bet ir prie nustatytų koordinačių jungti įvairius vaizduojamus žemėlapių sluoksnius bei kitas paslaugas. Integruojamų paslaugų priemones padės sujungti į visumą mobilių objektų stebėjimo geografinės informacinės sistemos „Akis-GE“ modulis, kuris tampa pagrindiniu sistemos komponentu. Gauti rezultatai demonstruoja mobiliojo ryšio priemonėmis perteikiamų duomenų, susijusių su stebimo objekto koordinatėmis ir jo judėjimo maršrutu, animavimo galimybes realiu laiku, naudojant kelių sluoksnių žemėlapius, kurie gali suteikti dar ir papildomos informacijos apie toje vietovėje vykstančius reiškinius ir situacijas.