Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/20871
Now showing 1 - 3 of 3
 • Publication
  Administracinio teismo įstatymo projektai tarpukario Lietuvoje
  [Draft laws on administrative court in the interwar period in Lithuania]
  research article
  Teisė : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018, t. 109., p. 27-49
  Lietuvoje pirmas įstatymas, kurio pagrindu įsteigti administraciniai teismai, buvo priimtas 1999 m. Tačiau trečiajame XX amžiaus dešimtmetyje buvo steigiami administracinio teismo pirmtakai (Ministerijų juriskonsultų komisija, Steigiamojo Seimo skundų ir tardymo komisija, Valstybės Taryba). Visgi šios institucijos negalėjo prilygti teisminei viešosios administracijos veiklos kontrolei. Todėl ketvirtajame dešimtmetyje buvo rengiami pirmieji Administracinio teismo įstatymo projektai. Tokių projektų buvo parengta per dešimt, tačiau išlikusių tėra tik du. Šio straipsnio tikslas yra atskleisti 1932 ir 1940 metais parengtų projektų, rastų Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje, turinį bei rengimo aplinkybes.
    1
 • Publication
  Administracinės teisės samprata ir mokslas tarpukario Lietuvoje
  [Concept and science of administrative law in the interwar period in Lithuania]
  research article
  Teisė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018, t. 106., p. 80-98
  Gian Domenico Romagnosi 1814 m. išleido pirmą knygą apie administracinę teisę. Pirmąją administracinę bylą Prancūzijoje Ginčų teismas išnagrinėjo 1873 m. Teisininkas Antoni Okolski lenkų kalba administracinės teisės apibrėžimą pateikė 1880 m. Tarpukario Lietuvoje nei valstybė, nei aukštoji mokykla savo lėšomis neišleido nė vieno administracinės teisės vadovėlio, studijos ar mokomosios priemonės. Tačiau kai kurie šios teisės šakos institutai buvo analizuoti pavieniuose straipsniuose ir studijose. Taigi šio tyrimo tikslas – išanalizuoti straipsnius ir studijas, nes tai leidžia nustatyti administracinės teisės mokslo vystymąsi ir tuometes administracinės teisės problem
    16  6
 • research article;
  Juška, Arūnas
  ;
  Johnstone, Peter
  ;
  Pozzuto, Richard
  Global Crime. Abingdon : Routledge, 2004, Vol. 6, no. 2., p. 201-221
  This paper analyzes the dynamics of organised crime in post-socialist Lithuania. Three overlapping periods in evolution of organised crime are discerned. During the mid 1980s organised crime emerged with the attempts to liberalise the state socialism by legalizing cooperative and individual property as a basis for economic activities. By the early 1990s organised crime in Lithuania began to metamorphose from illegal manufacturing to opportunistic criminality associated with the privatisation of state property. Since the mid 1990s organised crime has again undergone change. It has entered what could be termed a maturation phase. This maturation was influenced by a number of factors including; the end of the privatization process, resumed growth of the economy, development of the legal and fiscal infrastructure to regulate a market economy, and increasing effectiveness and successes of policing in Lithuania [1]. In this article the political, socio-economic, organisational and cultural factors that influenced the dynamics of change in organised crime are analyzed.