Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/20871
Now showing 1 - 2 of 2
 • research article
  Teisė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021, vol. 118., p. 90-110
  Administracinė teisė, skirtingai nei civilinė ar baudžiamoji, nėra kodifikuota teisės šaka ir pasižymi didele gausa skirtingos teisinės galios ir kilmės teisės šaltinių. Taigi, administracinius ginčus nagrinėjantis teisėjas turi pasižymėti ypatingai giliomis administracinės teisės, viešojo administravimo žiniomis. Straipsnyje analizuojama Prancūzijos, Vokietijos, Čekijos, Slovakijos, Lenkijos ir Lietuvos patirtis, atrenkant pretendentus į teisėjus, nagrinėsiančius administracines bylas.
    2  2
 • Publication
  Administracinio teismo įstatymo projektai tarpukario Lietuvoje
  [Draft laws on administrative court in the interwar period in Lithuania]
  research article
  Teisė : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018, t. 109., p. 27-49
  Lietuvoje pirmas įstatymas, kurio pagrindu įsteigti administraciniai teismai, buvo priimtas 1999 m. Tačiau trečiajame XX amžiaus dešimtmetyje buvo steigiami administracinio teismo pirmtakai (Ministerijų juriskonsultų komisija, Steigiamojo Seimo skundų ir tardymo komisija, Valstybės Taryba). Visgi šios institucijos negalėjo prilygti teisminei viešosios administracijos veiklos kontrolei. Todėl ketvirtajame dešimtmetyje buvo rengiami pirmieji Administracinio teismo įstatymo projektai. Tokių projektų buvo parengta per dešimt, tačiau išlikusių tėra tik du. Šio straipsnio tikslas yra atskleisti 1932 ir 1940 metais parengtų projektų, rastų Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje, turinį bei rengimo aplinkybes.
    1