Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/20617
Now showing 1 - 9 of 9
 • research article
  Ghazaryan, Vazgen
  ;
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014, [Nr.] 4(1)., p. 118-138
  of service and the shared responsibility and security roles between the client and the provider. Research limitations/implications – the study was carried out on the basis of two companies, which gives a deeper view, but a wider analysis is necessary for the results to be applied more extensively. Practical implications: Originality/Value – the novelty of the research depends on the fact that the existing approaches to this problem mainly focus on the technical side of computing.
 • Publication
  Verslo subjektų sandorių sudarymo galimybės taikant virtualių tarpininkų teikiamas elektronines paslaugas
  [Opportunities of e-service providing intermediaries in transactions of business subjects]
  research article;
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013, [Nr.] 3(1)., p. 177-188
  Tyrimo tikslas – išanalizuoti sandorių sudarymo metodus ir priemones, taikant virtualaus tarpininko, teikiančio elektronines paslaugas, atliekamas funkcijas ir pagrįsti virtualaus tarpininko generuojamą pridėtinę vertę smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams remiantis sandorių kaštų teorija. Metodologija – pasitelkus sudėtingų ir daugialypių santykių analizės priemones nagrinėjamos virtualių tarpininkų paslaugos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, vertinama jų veikla, išskiriant pridėtinės vertės grandinės komponetus ir teikiamą naudą. Tyrimo metodika grindžiama mokslinės literatūros analize, apibendrinimo bei palyginamosios analizės metodais. Praktinė reikšmė – verslo subjektų (įmonių, įstaigų, organizacijų) veikla pasiteisina tik tuo atveju, kai yra pelninga. Informacinės komunikacinės technologijos (IKT) įgauna vis didesnę reikšmę mažinant verslo įmonių veiklos kaštus. E. paslaugos, sudarant sandorius, įgyja ypatingą reikšmę. Europos Sąjungos (ES) vidinėje erdvėje veikia daugiau nei 20 milijonų SVV subjektų, jų darbinės sritys apima daugiau nei 170 veiklos krypčių. Tiek vidinė, tiek išorinė konkurencija skatina SVV subjektus didinti veiklos efektyvumą. Straipsnyje nagrinėjamos kaštų mažinimo galimybės, susijusios su paslaugomis, kurias teikia virtualūs tarpininkai, turi praktinės reikšmės nacionalinėje tarptautinėje įmonių veikloje. Originalumas/vertingumas – nagrinėjamos kaštų mažinimo galimybės, taikant virtualaus tarpininko funkcijas, ir jo kuriamos pridėtinės vertės SVV ūkio subjektui pagrindimas.
 • Publication
  Elektroninio parašo ir laiko žymos įtaka elektroninių sutarčių apsaugai
  [Impact of electronic signatures and time stamping for the protection of electronic agreements]
  research article;
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012, [Nr.] 2(2)., p. 483-501
  Praktinė reikšmė – sėkmingas elektroninio verslo plėtojimas praktiškai neįmanomas be elektroninių sutarčių. Verslą vystantiems tarptautiniu mastu tai yra dar svarbiau, nes elektronines sutartis galima operatyviai ir gerokai pigiau pasirašyti ir perduoti nei paprastu paštu ar tiesiogiai vykstant į užsienio šalį pas partnerius ar klientus. Tačiau pagrindinės praktinės problemos iškyla dėl informacijos patikimumo, ir pagrindinė praktinė problema – informacijos pateikusio konkretus asmens ir elektroninės sutarties turinio kelyje nuo siuntėjo iki gavėjo vientisumo užtikrinimas. Būtent šiais praktiniais tikslais ir buvo sukurtas elektroninis parašas bei laiko žyma, kurie garantuoja pasirašytų elektroninių duomenų autentiškumą, įgalina patikrinti pasirašiusio asmens tapatybę, įrodo, kad elektroninė sutartis nebuvo pasirašyta atgaline data bei užtikrina sandorio pirmumo teisę. Originalumas – darbo originalumą straipsnyje atspindi elektroninio parašo ir laiko žymos kūrimo bei diegimo technologiniai ir teisiniai aspektai, juos susaistant tarpdisciplininiais ryšiais ir atliekant šių inovatyviųjų technologinių-teisinių konstruktų sisteminę analizę, šių technologinių naujovių privalumų ir trūkumų išskyrimą lyginamuoju aspektu. Mokslinio straipsnio originalumas taip pat atsispindi analizuojant aktualius elektroninio parašo ir laiko žymos panaudojimo klausimus, susijusius su įvairiomis neteisėtos veikos ar netinkamo reguliavimo teisinėmis grėsmėmis, kylančiomis elektroninių sutarčių apsaugai. Tyrimo tipas – elektroninio parašo ir laiko žymos kūrimo bei diegimo technologinių ir teisinių aspektų, užtikrinant elektroninių sutarčių teisinę apsaugą, problematikos pristatymas.
    5
 • Publication
  Elektroninių rinkimų sistemų konstravimo principai, modeliai ir jų apsaugos užtikrinimas
  [Models and principles of designing e'voting systems, ensuring its protection]
  research article;
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012, [Nr.] 2(2)., p. 376-389
  Praktinė reikšmė – atlikus elektroninių rinkimų sistemų kontstravimo principų sisteminę analizę bei lyginamuoju aspektu išanalizavus elektroninių rinkimų sistemų modelius išryškėję tam tikri privalumai ir trūkumai leistų efektyviau į įvairių šalių valstybės valdymo sistemas integruoti naujai kuriamus elektroninių rinkimų modelius, apibrėžiant šių modelių taikymo ypatumus svarbiausiuose strateginuose dokumentuose ir kituose nacionaliniuose teisės aktuose. Originalumas – darbo originalumą straipsnyje atspindi elektroninių rinkimų sistemų konstravimo ypatumų sisteminė analizė, išskiriant šešis pagrindinius bendruosius ir svarbiausius šių sistemų konstravimo principus, įvairių pasaulio mokslininkų sukurtų ir siūlomų elektroninių balsavimo (rinkimų) sistemų modelių koncepcinė analizė, šių modelių bendrųjų privalumų ir trūkumų išskyrimas lyginamuoju aspektu. Mokslinio straipsnio originalumas taip pat atsispindi elektroninių rinkimų modelių įgyvendinimo kontekste analizuojant aktualius klausimus, susijusius su grėsmėmis, kylančiomis elektroninių rinkimų sistemoms ir galimiems šių sistemų kompromitavimo metodams. Tyrimo tipas – e. rinkimų sistemų konstravimo principų, modelių ir šių sistemų pažeidimų bei apsaugos problematikos pristatymas.
    4
 • Publication
  The future potential of internet of things
  [Ateities galimybės daiktų internetui]
  research article;
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012, [Nr.] 2(1)., p. 102-113
  many problematic issues and research challenges related to the IoT. Few of the most significant are related to standardization of technology, legal regulation and ethical aspects concerning the IoT technology. Research limitations/implications: The IoT is a popular trend promoted by the business sector and governmental bodies. There are few comprehensive studies and projects which talk about the benefits that business and society could gain from the IoT. There is a lot less information about the possible risk and problematic aspects, and a lack of agreements between the developers of technologies. In the scientific community arguments are also varied depending on the technologies used and regulation models adopted. For that reason it is possible to review the topics only focusing on narrow, but most comprehensively analyzed spectrum of problematic issues. Practical implications: Theoretical framework for future research in the field was developed.
    3
 • Publication
  Theoretical insights for developing the concept of social technologies
  [Koncepcijos „Socialinės technologijos“ vystymo teorinės įžvalgos]
  research article;
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012, [Nr.] 2(2)., p. 263-272
  Social technologies continue to grow in popularity in society. Even though the term “social technology” is most commonly used to refer to new social media such as Twitter and Facebook, a redefinition of this concept based on the original definition is needed. Nowadays the concept of “social technology” has several aspects, which destabilize the dominant image of technology. It emphasizes the social sciences and the humanities as shapers of society, reconsiders the strength of “soft technologies.” The aim of this paper is to provide rich insight into the concept of social technologies’ and to develop the meaning of social technologies in information and knowledge society by analysing new needs and application forms of social technologies.
    1
 • Publication
  Evaluation of public e-services and information technology accessibility in different social groups
  [Viešųjų elektroninių paslaugų ir informacinių technologijų pasiekiamumo įvertinimas skirtingose socialinėse grupėse]
  research article;
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012, [Nr.] 2(2)., p. 335-348
  selecting and installing technologies, and using technology facilities. E-services influence the capabilities of state officials to apply modern technology and increase the availability of e-services for social groups. Results consist of individual or collective decisions to act on one’s own life, to implementation of effective information technologies in the e-government activities and using of e-services. An important indicator is the implementation of e-services in the activity of citizens. It is submitted as the index of e-participation in dealing with the activities of citizens and the possibilities of authorities directly related with providing services on the internet, participating in different types of social networks and other e-activities. Research limitations/implications—the research of population skills to use the information technology tools and the means would help determine the causes and take appropriate decisions to avoid a digital differentiation of the population. The data for analysis from EU countries are used by official statistics data provided by Eurostat and e-government Survey of United Nations. Practical implications—the results of this research reveal the differentiation of population skills of usage information technology means. Such information would help determine the e-participation index, evaluate accessibility of e-services. Results influence the appropriate decisions to avoid a digital differentiation of the population. Originality/Value—the paper presents valuable results and concludes that the e-inclusion of citizens is increased by moving to more open public e-services design development and delivery model, using the collaboration of citizens.
 • Publication
  Automated evaluation of computer programs at undergraduate level: suitability study for competitive events
  [Programavimo uždavinių automatinio vertinimo galimybės ir taikymas programavimo varžybose]
  research article
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011, [Nr.] 1(2)., p. 399-414
  programming style applied at the universities has a potential to be transferred to informatics contests; however the universities may ask their students to apply specific programming style, while informatics contests should accept a very broad range of reasonable programming styles. Additional investigation is required to answer the question in which way and to which extent the experience gained at the universities can be applied in informatics contests and the maturity exam. Practical implications - This paper is a step towards developing a fair and motivated evaluation scheme in informatics contests. The paper would be useful for the researchers as it gives guidelines for future research. Originality/Value - It is very important to apply fair and motivated evaluation in informatics contests as they involve the majority of high-school students interested in computer science in Lithuania and some other countries as well and may motivate them to study computer science at the university. To the knowledge of the author, this is the first paper analyzing the suitability of automated evaluation methods developed at the university level, to be applied for the evaluation at high school level in particular in informatics contests. On the other hand, the evaluation in informatics contests is an issue that attracts the interest of international community of informatics contests.
    3
 • Publication
  Peculiarities of designing holistic electronic government services integration model
  [Holistinio elektroninės valdžios paslaugų integravimo modelio kūrimo ypatumai]
  research article
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011, [Nr.] 1(2)., p. 344-362
  Electronic Government Services Integration Model” in accordance with “E-Diamond” model basis and its practical application realization with the design of “The project of implementing the principle of online expert consultation on the model of electronic government services” for the future investigations. Originalit– the systematic, comparative analysis of the models of electronic government services carried out in the scientific work and the assessment of opportunities of their application in the self-government level have hardly been analyzed which makes the topic a novelty. With the help of the method of comparative analysis the models of electronic government services have been assessed and there has been distinguished the total of six. Two of them being the main common models of electronic government services have the features that enable the development of new models of electronic government services that are more targeted at changes taking place in public needs and inside organizational processes signifying the originality.