Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/20617
Now showing 1 - 9 of 9
 • Publication
  Tapatumo įtaka efektyviau spręsti visuomenių valdymo problemas tinklo visuomenėse
  [The influence of identity solves the problems of management of the communities in the network societies more effectively]
  research article
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014, [Nr.] 4(2)., p. 348-360
  Tikslas – nustatyti ir įvertinti teorines gaires tyrimams, kuriais siekiama įvertinti tapatumo įtaką efektyviau spręsti tinklo visuomenių problemas. Straipsnyje siekiama derinti / sujungti tapatybės tyrimų (tarptautinių santykių perspektyva) ir socialinių technologijų teorijų įžvalgas. Metodologija – socialiniuose moksluose besivaržančios dvi mokslinės perspektyvos – pozityvizmas ir postpozityvizmas – pateikia dvi skirtingas tikrovės ir tikrovės aiškinimo sampratas. Šių dviejų pozicijų logikos skirtingai suvokia tapatumą bei struktūros ir vieneto santykį: pozityvistinėje perspektyvoje dominuoja teiginiai, jog egzistuoja išankstinės, „stacionarios“ struktūros, struktūros vienetų bei tapatumų būklės, postpozityvistinėje perspektyvoje vyksta nuolatinė vienetų, struktūrų bei tapatumų cirkuliacija. Siekis griežtai atitikti vienos ar kitos mokslinės paradigmos logiką, formuojant ontologines ir epistemologines pozicijas, nuveda į aklavietę ir pirminis mokslinės teorijos siekis – praktinė nauda – lieka neįgyvendintas. Išeitį iš šios „teorinės painiavos“ padeda surasti mokslinio realizmo teiginiai, kurie leidžia suderinti iš pažiūros prieštaraujančias pozicijas, derindami pozityvistines ir postpozityvistines pozicijas: laikosi subjektyvistinės ontologijos, tačiau neigia, kad ji būtinai turi implikuoti pozityvistinę epistemologiją. Straipsnyje naudojantis mokslinio realizmo teiginiais pagrindžiamas tarpinis kelias tarp dviejų stovyklų (pozityvizmo ir postpozityvizmo) argumentuojant, jog tik derinant skirtingas pozicijas įmanomi į praktiką nukreipti tapatybių tyrimai. Tai ypač aktualu analizuojant struktūros ir struktūros vieneto sąveiką.
    1
 • research article
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014, [Nr.] 4(1)., p. 51-61
  Research limitations/implications. The study averred that all attempts/measures to bring about a reversal in the status quo of online radicalisation [de-radicalisation measures] should be directly applied to the principal cause, which is the Netizen. Although the content of the de-radicalisation measures were not fully provided by this study due to the reason that the contents can best be supplied by almost everyone that has a vivid understanding of online radicalisation. The study continues to affirm that the application of the measures of de-radicalisation on the Netizen will bring a corresponding ameliorative effect on the Net against its perpetuation of online radicalisation. Practical implications. It is important for domain name providers, governments, internet service providers, mass media, NGOs, parents, politicians, religious organisations, schools, teachers, and web hosting companies to collaborate to create practicable contents for a Gradual Online De-Radicalisation (G.O.D) which will suppress the perturbing rate of Online Radicalisation to the minimal. No unit or sector can singly tackle online radicalisation effectively. Therefore, measures of de-radicalisation should be governed by international treaties and laws, and there should be credible agents to legislate and execute the laws respectively. [...]
    1  4
 • Publication
  How useful and possible collective intelligence technologies are in programming of public sector’s decisions?
  [Kiek galimos ir naudingos kolektyvinio intelekto technologijos programuojant viešojo sektoriaus sprendimus?]
  research article;
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013, [Nr.] 3(2)., p. 415-431
  Research limitations/implications – references used for the analysis on intelligence generated by many and collective intelligences technologies are not an exhaustive list within the field. Accomplished empirical research leans only upon analyses of Lithuanian experts. No technical insights into the technologies of collective intelligence are made. Practical implications – findings of the paper provide suggestions for improving strategy of decision making process in public sector, due to which efficient model for participation of citizens (and residents) is possible. Originality/value – the systemic analysis of concepts of collective intelligence and collective intelligence technologies and their adaption possibilities in public sector’s decisions is presented. A new viewpoint is given to means of citizens (and residents) participation in public matters. Programming of Lithuania’s public sector’s decisions is analyzed.
 • Publication
  Virtualių bendruomenių kolektyvinio intelekto galimybės ir iššūkiai spręsti visuomenei aktualias problemas
  [Potential and challenges of web-based collective intelligence to tackle societal problems]
  research article;
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013, [Nr.] 3(2)., p. 330-341
  Tačiau ne visos užtikrina kolektyvinį veikimą, kuris yra būtinas KI. Mokslininkai, analizuodami ir grupuodami internetinių terpių su KI požymiais įvairias charakteristikas, nustatė gana nedidelį rinkinį bendrų elementų, kuriuos pavadino KI genais, o jų kombinacijų visumą – KI genomu. Klasifikuojant šiuos genus naudojamos dvi poros klausimų: kas atlieka užduotis? kodėl jie tai daro? bei kas yra vykdoma? kaip tai yra daroma? Atsakymai į šiuos klausimus parodo, kokiais principais veikia KI formavimosi terpė. Tai svarbu žinoti kuriant sistemas, kuriose siekiama KI atsiradimo ir jo pritaikymo konkretiems tikslams pasiekti . Moksliniai tyrimai pagrindžia, kad KI turi potencialo spręsti viešąsias problemas. Tam kuriamos specialios virtualaus bendravimo platformos. Žvalgomasis Lietuvos virtualių socialinių projektų tyrimas parodė, kad tokių platformų daugėja, o jose veikiančių socialiai aktyvių narių skaičius auga. Svarbu, kad šie projektai turėtų leisti identifikuoti, svarstyti visuomenines problemas, ieškoti jų sprendimo alternatyvų, jas vertinti ir priimti sprendimus. Kaip tokie Lietuvos KI platformų pavyzdžiai buvo nagrinėti virtualūs socialiniai projektai Aš Lietuvai ir Lietuva 2.0. Šie projektai integruoja visus KI formavimosi ir jo pritaikomumo socialiniams iššūkiams spręsti elementus: gali pritraukti didelį skaičių geografiškai išsiskirsčiusių žmonių, turi technologinius sprendinius, leidžiančius identifikuoti, svarstyti visuomenines problemas ieškoti jų sprendimo alternatyvų, jas vertinti ir priimti sprendimus. Tačiau Lietuvos praktikos tyrimas neatskleidžia, ar šiose virtualiose terpėse atsiradęs KI yra ar gali būti pritaikomas praktikoje ir daryti realią įtaką viešosioms politikoms. Tyrimo apribojimai – šiame straipsnyje pateikiamas atvejų studijas galima vertinti tik kaip apžvalgines, reikalaujančias platesnių ir išsamesnių tyrimų. [...]
 • Publication
  The evaluation of innovation in the IT service sector: methodological and empirical aspects
  [Inovacijų vertinimo paslaugų sektoriuje metodologiniai ir empiriniai aspektai]
  research article;
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013, [Nr.] 3(1)., p. 208-220
  Research limitations/implications — For more comprehensive understanding of innovation in service sector, especially in IT services, the theory of service innovation is necessary. Deeper understanding and perspectives on how innovation benefits the information technology sector should be revealed in further researches and the multi-country analysis is needed. Practical implications — The finding of the paper can be used to improve the development of innovation in information technology service companies and create a model for more exhaustive multi-country empirical researches. Originality/value — The impact of innovation and its development in information technology service sector has not been analyzed thoroughly in previous researches.
    1
 • Publication
  Joint degree program: the perspective of employers
  [Jungtinės studijų programos: darbdavio perspektyva]
  research article;
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013, [Nr.] 3(1)., p. 159-176
  Research limitations/implications — employers, whose business activities are closely related to information technology, have been invited as experts. In addition, these experts have a good understanding of the specifics of joint degree programs. The received answers can be analyzed as qualitative research results, results can be only achieved by performing an overview of experts’opinions. Practical implications — evaluation of respondents’ choices shows that more than half of employers that surveyed the joint degree program do not see an advantage. However, their indication of the shortcomings is related more to physical circumstances and developments, while highlighting the advantages associated with the program content and trained student competencies. In addition, a majority of respondents confirm that the labour market is in need of students who graduated from the joint programs. The opinion survey carried out must be taken in formulating education policy and university policy. Originality/Value — though joint degree and double degree is kind of new trend in high education, the social implications and importance have not yet been widely investigated, the strong and weak sides were not validated by scientific research methods. This article extends to students opinion research with new data giving insights to employers opinions on the same question and even looks for the points were those opinions are the same and on which aspects it implements EU and Bologna process goals.
    1
 • Publication
  Measuring and managing value co-creation process: overview of existing theoretical models
  [Vertės kūrimo kartu su vartotojais proceso matavimas ir valdymas: teorinių modelių apžvalga]
  research article
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012, 2013, [Nr.] 3(1)., p. 115-129
  Research limitations/implications. The limitations of this work as a literature review lies in its nature – the complete reliance on previously published research papers and the availability of these studies. For a deeper understanding of co-creation management and for developing models that can be used in real-life organizations, a broader theoretical, as well as empirical, research is necessary. Practical implications. Analysis of the literature revealed limited existence of conceptual and, even more importantly, empirically tested models for managing co-creation. With importance of rising customers input, it is crucial to find ways of managing co-creation. This article can be considered as an initial phase into building conceptual model for measuring co-creation Originality/Value. Even though co-creation of value with customers is a widely discussed topic in scientific world, little attempt has been made to find means for organizations to influence and manage customer’s involvement. This work aims at reviewing existing models in order to present empirically tested model based on past research.
    9  5
 • Publication
  Theoretical insights for developing the concept of social technologies
  [Koncepcijos „Socialinės technologijos“ vystymo teorinės įžvalgos]
  research article;
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012, [Nr.] 2(2)., p. 263-272
  Social technologies continue to grow in popularity in society. Even though the term “social technology” is most commonly used to refer to new social media such as Twitter and Facebook, a redefinition of this concept based on the original definition is needed. Nowadays the concept of “social technology” has several aspects, which destabilize the dominant image of technology. It emphasizes the social sciences and the humanities as shapers of society, reconsiders the strength of “soft technologies.” The aim of this paper is to provide rich insight into the concept of social technologies’ and to develop the meaning of social technologies in information and knowledge society by analysing new needs and application forms of social technologies.
    1
 • Publication
  The application of crowd sourcing in educational activities
  [Minios išteklių naudojimas švietime]
  research article
  Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012, [Nr.] 2(1)., p. 67-76
  Research limitations/implications—The model presented here is a conceptual model and needs to be validated empirically. Practical implications—For practical purposes, the variables proposed in the model would provide a more comprehensive framework for the assessment of crowdsourcing use in education activities and work as a guide for crowdsourcing strategies. Originality/Value—Although the relevant literature consists of many partial and indirect insights and indications in the direction as conceived by the model, the full model as such is original. The authors’ primary contribution is in perceiving the holistic picture of the research subject.