Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/20799
Now showing 1 - 10 of 162
 • Publication
  Lietuvos universitetas valstybei, ar visuomenei, ar valstybei ir visuomenei?
  [The University of Lithuania for the state or for the public, or both for the state and the public?]
  research article
  Istorija, p. 5-31
  Straipsnyje nagrinėjamas 1918–1922 m. dešinės ir kairės politikų ir akademinės bendruomenės diskursas koks universitetas buvo reikalingas besikuriančiai Lietuvos valstybei? Šio straipsnio naujumą sudaro du aspektai. Pirma, diskurso nagrinėjimas mikrolygmeniu, t. y. iš individualios perspektyvos išryškino esminius požiūrius ir nesutarimus dėl universiteto vyravusius to meto visuomenėje. Antra, tyrimas atskleidė, jog priimant sprendimus dėl universitetinių studijų buvo svarbios ir politikų, ir intelektualų nuostatos, veiksmai ir ėmimasis lyderio iniciatyvos. Akademinės bendruomenės lyderystė, kuriant pirmą privačią nepriklausomos Lietuvos aukštąją mokyklą „Auštuosius kursus“ 1919–1920 m., darė įtaką Vyriausybei ir Steigiamojo Seimo parlamentarams rasti bendrą sutarimą dėl Lietuvos universiteto atidarymo Kaune 1922 m.
    1WOS© IF 0.1WOS© AIF 0.2
 • research article
  Grybaitė, Virginija
  ;
  Stankevičienė, Jelena
  ;
  Lapinskienė, Giedrė
  ;
  Amfiteatru economic journal. Bucuresti : The Bucharest University of Economic Studies, 2022, vol. 24, no. 59., p. 194-213
  The rapid growth of the sharing economy attracts attention from scientists, businesses, and governments. The European Commission acknowledges the benefits of the sharing economy and emphasises that European countries should be open to the new opportunities that the sharing economy brings. The sharing economy makes an essential contribution to job creation and growth in the European Union. The sharing economy creates new markets and expands existing ones. It makes the use of resources more efficient due to the extensive sharing of assets. Sharing improves resource conservation and efficiency of use, reformats consumption patterns, raises the spirit of entrepreneurship and responsibility of every capital owner, and improves social trust among people worldwide. Despite the focus of researchers on the sharing economy, there is still a lack of research on conditions that stimulate the sharing economy’s growth. The article lays the foundation for creating a more comprehensive methodology for assessing the growth of the sharing economy. The authors apply multi-criterion decision-making methods for research purposes, such as EDAS and PROMETHEE II, and recently developed CILOS and IDOCRIW for criteria weight calculation. A hierarchy structure of criteria for evaluating sharing economy growth was created and presented in the paper. The resulting weights of criteria of performance of sharing economy growth were obtained. The prominent features of hierarchy structures and the methodology for calculating ultimate weights are described and demonstrated. The results reveal that the environment is more favourable for sharing economy growth in the Netherlands, Germany, and Sweden among the chosen European countries.
  WOS© IF 2.6WOS© AIF 5.4Scopus© SNIP 0.567
 • research article
  Gavkalova, Nataliia
  ;
  Lola, Yuliia
  ;
  Prokopovych, Svitlana
  ;
  Akimov, Oleksandr
  ;
  ;
  Akimova, Liudmyla
  Virtual economics. Poznań : Institute for International Cooperation Development; The London Academy of Science and Business, 2022, vol. 5, no. 1., p. 65-77
  The article examines the innovative trends in the renewable power generation, taking into account the impact of crises, as well as the impact of renewable energy on air pollution in the world (environmental change). Hierarchical agglomerative and iterative methods of cluster analysis, as well as econometric models were used to test the hypotheses. Carbon dioxide emissions and renewable power generation for 78 countries during 2000-2020 are taken into account as the database of the study. The results showed that there are groups of countries with sharp, high, moderate and low growth rates of renewable power generation. In addition, the results of econometric analysis indicate that the growth of renewable power generation does not always cause a decrease in carbon dioxide emissions. For a number of countries (Australia, Canada, Mexico, Poland) such connection is not essential at all. The results of the study can be useful in shaping and adapting environmental strategies around the world.
    1Scopus© SNIP 0.204
 • Publication
  IT paslaugų valdymo tobulinimas klientų aptarnavimo versle: atvejo analizė
  [Improving IT Service Management in Customer Service Business: A Case Study]
  research article;
  Norkus, Justinas
  Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidyjkla, 2021, t. 91., p. 8-25
  Informacinių technologijų paslaugas teikiančiose struktūrose dažnu atveju iškeliami tikslai paslaugų kokybei ir valdymui gerinti. Gebėjimas išlikti konkurencingam yra vienas svarbiausių kiekvienos šiuolaikinės organizacijos sėkmės faktorių, todėl kiekvienas verslas siekia tobulėti ir seka technologines naujoves. Tam, kad procesai versle būtų sėkmingi, privalu remtis racionaliais ir gerai apgalvotais sprendimais, o šiuos sprendimus labai dažnai padeda priimti būtent panaudojant technologijas gauta ir susisteminta informacija bei žinios. Daugeliu atvejų duomenimis grįsti sprendimai sukuria prielaidas išvengti didelių rizikų arba jas sumažinti. Straipsnyje nagrinėjamos IT procesų taikymo klientų aptarnavimo paslaugoms gerinti galimybės ir, atlikus tyrimą, pateikiamos jų tobulinimo galimybės. Kadangi klientų pasitenkinimas suteiktomis paslaugomis tiesiogiai koreliuoja su paslaugų kokybe, nuolatinis teikiamų paslaugų procesų vertinimas ir optimizavimas yra neišvengiamas. Tyrimo tikslas yra ištirti ir empiriškai įvertinti esamus pasirinktos įmonės IT incidentų valdymo procesus bei numatyti jų tobulinimo galimybes. Atlikus incidentų valdymo procesų analizę pasirinktoje įmonėje (atvejo analizė), identifikuotiems trūkumams likviduoti pateiktas incidentų valdymo procesų patobulinimas. Atlikto patobulinimo efektyvumui įvertinti taikyti aprašomosios ir išvadų statistikos metodai, kurie parodė, kad patobulintas procesas turėjo statistiškai reikšmingą teigiamą įtaką klientų aptarnavimo paslaugų kokybei gerinti. Todėl galima teigti, kad įgyvendinti pakeitimai yra efektyvūs ir naudingi įmonės veiklos kontekste.
    6
 • journal article
  Politologija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021, vol. 104, no. 4., p. 117-132
  Šis tekstas yra įvadas į 1995 metais perleistą 1953 metų knygą "Marxism and Christianity". Ši knyga buvo išleista ir lietuviškai 2012 metais pavadinimu "Marksizmas ir krikščionybė". Deja, ji taip ir netapo labiau prieinama ir matoma Lietuvos politikos mokslų bendruomenėje, nors yra svarbi dėl viešojoje erdvėje gana vienprasmiškai matomo krikščionybės ir marksizmo santykio, kurį MacIntyre’as siūlo permąstyti.
    2Scopus© SNIP 0.381
 • Publication
  Polarising features of nationalism: the Cases of independent Lithuania in the 1930s, 2008-2009, and 2015
  [Supriešinantys nacionalizmo bruožai: nepriklausomos Lietuvos atvejai 1930-1940, 2008-2009 ir 2015 m.]
  research article
  Socialinių mokslų studijos = Social sciences studies : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2021, vol. 12, no. 1., p. 48-67
  Based on insights into economic nationalism, this article focuses on the forms of nationalism which were manifested in the relations between Lithuanians and ethnic minorities, groups, immigrants, and refugees in the independent state of Lithuania. The aim of this article is to highlight features of economic nationalism through an analysis of the relations between Lithuanians and ethnic minorities in two cases of independent Lithuania: 1) ethnic discrimination and ethnic conflicts in the 1930–1940 period; and 2) negative and religious xenophobic attitudes towards immigrants and refugees in the periods of the global financial crisis in 2008–2009 and the refugee crisis in Europe in 2015. This analysis enables us to explain the emergence of economic nationalism as well as its general and specific characteristics in Lithuania, i.e., the reasons triggering the outburst of negative, discriminatory, hostile, or religious xenophobic views of people in Lithuania towards ethnic minorities, groups, immigrants, and refugees. These views emerged during political, democratic, and refugee crises in Europe and the global financial crisis, and in some cases even resulted in physical violence against minorities – especially against Jews in the 1930s.
    1
 • Publication
  The Role and Significance of the Data Protection Officer in the Organization
  [Duomenų apsaugos pareigūno vaidmuo ir reikšmė organizacijoje]
  research article
  Socialiniai tyrimai = Social research. Vilnius : Vilnius universiteto leidykla, 2021, vol. 44, no. 1., p. 8-28
  Following the entry into force of the General Data Protection Regulation (hereafter referred to as the GDPR), organizations that process personal data must ensure and demonstrate compliance with all of its principles. A new post, known as the Data Protection Officer (hereafter referred to as the DPO), has been created. The appointment of this official may be one of the measures necessary to implement the principle of accountability. The purpose of the article is to analyze the role and significance of the DPO in the organization, and to provide generalized recommendations. The role and significance of the DPO will continue to grow, as will the tasks and activities of the DPO. It is important to emphasize that GDPR compliance is the responsibility of the data controller or data processor, not the DPO.
    4  1
 • research article
  Gasparėnienė, Ligita
  ;
  ; ;
  Vėbraitė, Vigita
  Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas : Kaunas University of Technology, 2021, vol. 32, no. 4., p. 362-375
  In order to forecast stock prices based on economic indicators, many studies have been conducted using well-known statistical methods. Meanwhile, since ~2010 as the power of computers improved, new methods of machine learning began to be used. It would be interesting to know how those algorithms using a variety of mathematical and statistical methods, are able to predict the stock market. The purpose of this article is to model the monthly price of the S&P 500 index based on U.S. economic indicators using statistical, machine learning, deep learning approaches and finally compare metrics of those models. After the selection of indicators according to the data visualization, multicollinearity tests, statistical significance tests, 3 out of 27 indicators remained. The main finding of the research is that the authors improved the baseline statistical linear regression model by 19 percent using a ML Random Forest algorithm. In this way, model achieved accuracy 97.68 % of prediction S&P 500 index.
  WOS© IF 1.83WOS© AIF 3.486Scopus© SNIP 0.628
 • Publication
  Didžiųjų duomenų ir dirbtinio intelekto technologijų pritaikymo galimybių viešojo valdymo srityje ir socialinėje politikoje analizė
  [The Analysis of Opportunities of the Application of Big Data and Artificial Intelligence Technologies in Public Governance and Social Policy]
  research article; ;
  Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021, vol. 22., p. 88-100
  Šiame tarpdisciplininiame straipsnyje pateikiama XXI amžiaus ketvirtosios pramonės revoliucijos fenomenų – didžiųjų duomenų ir dirbtinio intelekto technologijų – samprata ir aptariamos jų naudojimo viešojo valdymo srityje ir socialinėje politikoje galimybės, nagrinėjami didžiųjų duomenų pranašumai ir trūkumai, jų rinkimo, patikimumo ir naudojimo problemos. Didieji duomenys gali būti naudojami su viešuoju valdymu ir socialine politika susijusių reiškinių analizei ir jiems modeliuoti. Didieji duomenys apima tris duomenų tipus: a) istorinius duomenis, b) dabarties duomenis su mažu pavėlavimu, c) prognostinius duomenis ateičiaiprognozuoti. Galima apibrėžti šias didžiųjų duomenų kategorijas: a) duomenis iš socialinių tinklų, b) valdymo sistemų duomenis, c)mašinų generuojamus duomenis, pavyzdžiui, vandens gavybos, užterštumo, palydovų informaciją. Straipsnyje yra analizuojami didžiųjų duomenų pranašumai ir trūkumai. Galimi tokie didžiųjų duomenų iššūkiai, kaip antai: duomenų saugumas, bendradarbiavimo stoka valstybės tarnyboje, labai retai nutinkančios situacijos, duomenų fragmentacija, nebaigtumas ir klaidingumas, etiniai duomenų analizės ir naudojimo viešojo valdymo srityje ir socialinėje politikoje klausimai. Didieji duomenys ir jų analizė naudojant dirbtinio intelekto technologijas gali prisidėti prie viešojo valdymo ir socialinės politikos sprendimų adekvatumo ir objektyvumo,veiksmingai pažaboti korupciją ir nepotizmą didinant viešojosektoriaus organizacijų autoritetą ir pasitikėjimą valdžia, o jo šiuolaikiniame pasaulyje taip trūksta
    110  19
 • research article
  Tsapova, Olga Alexandrovna
  ;
  Kadochnikova, Valeriia Petrovna
  ;
  Kendyukh, Yevgeniy Ivanovich
  ;
  Gorkovenko, Lyudmila Alexandrovna
  ;
  Sharipov, Ruslan Maratovich
  ;
  Journal of Environmental Management and Tourism. [Craiova] : ASERS Publishing House, 2021, vol. 12, no. 1., p. 211-217
  Any business is at risk, however, tourism business is the most risky, because it differs in latitude, cause of occurrence and other indicators, and all this accumulates into possible negative results which come after they occur. Risk management is a planned process in which organizations manage active crises. A crisis is defined as a time of difficulties or danger, and usually this is the time when you need to make difficult or dangerous decisions. By having a plan that describes the crisis management process, organizations can more easily adapt to the crisis.
  Scopus© SNIP 0.689