Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/20799
Now showing 1 - 3 of 3
 • journal article
  Politologija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021, vol. 104, no. 4., p. 117-132
  Šis tekstas yra įvadas į 1995 metais perleistą 1953 metų knygą "Marxism and Christianity". Ši knyga buvo išleista ir lietuviškai 2012 metais pavadinimu "Marksizmas ir krikščionybė". Deja, ji taip ir netapo labiau prieinama ir matoma Lietuvos politikos mokslų bendruomenėje, nors yra svarbi dėl viešojoje erdvėje gana vienprasmiškai matomo krikščionybės ir marksizmo santykio, kurį MacIntyre’as siūlo permąstyti.
    2Scopus© SNIP 0.381
 • Publication
  H. Bergsono brolybės koncepcija ir šiuolaikinės Europos formavimasis
  [H. Bergson’s conception of fraternity and the formation of contemporary Europe]
  journal article
  Socialinių mokslų studijos. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2019, vol. 11, no. 1., p. 7-18
  Straipsnyje analizuojama brolybės sąvoka. Respublikos šūkyje, šalia laisvės ir lygybės konceptų, ji pasižymi specifiniu statusu. Atskleidžiama, kaip šiai sąvokai teikiama prasmė lemia demokratijos ir visuomenės apskritai suvokimą bei jų istorinio vystymosi kryptį. Remiantis Henri Bergsono tyrimais, atskleidžiamas esminis antikinės ir moderniosios demokratijos skirtumas, formuluojamas per „uždarumo“ ir „atvirumo“ sąvokų prizmę. Bergsono atviros visuomenės koncepcija yra ypatingo psichologinio ryšio tarp žmonių proveržio istorijoje refleksija arba ikipolitinio fenomeno raiškos politikos sferoje apmąstymas. Brolybės sąvoka yra šio ryšio ir šio fenomeno įvardijimas. Straipsnyje išskiriami kai kurie esminiai Didžiosios Prancūzijos revoliucijos bei XIX amžiuje vykusių revoliucijų momentai, kurių analizė atskleidžia unikalų brolybės fenomeną, dažnai neapčiuopiamą tradiciniais socialinių mokslų metodais. Analizuojant ryškėja ir moderniaisiais laikais besiformuojanti Europos idėja bei jos ateities perspektyvos.
    4  3
 • Publication
  Teisingumas uždarose ir atvirose visuomenėse: H. Bergsonas versus K. R. Popperis
  [Justice in closed and open societies: H. Bergson versus K. R. Popper]
  journal article
  Riquier, Camille Claude Jean
  ;
  Problemos. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018, t. 94., p. 95-107
  Teisingumo sąvoka patyrė istorinę transformaciją, plečiantis jos taikymo laukui: pereita nuo šeimos į miesto (valstybės) ir nuo miesto į žmonijos lygmenis. K. R. Popperis teigia, jog atviroji visuomenė atsirado pirmajame transformacijos etape, t. y. Atėnuose. Tuo tarpu H. Bergsonas Atėnų miesto-imperijos racionalųjį teisingumą laiko uždaros visuomenės varikliu, tęsiančiu archainio (šeimos) teisingumo tradiciją, nežiūrint tuo pačiu metu vykusios politinės transformacijos – demokratijos atsiradimo. Bergsono nuomone, atviroji visuomenė gimsta tik teisingumui tapus absoliučiu, t. y. jo principą siekiant taikyti žmonijos lygmenyje, kam poslinkį istoriškai davė judeo-krikščionybė. Straipsnyje, pasitelkiant Eschilo, Aristotelio, Pierre Manent ir kt. autorių tekstus, nagrinėjama ši teisingumo sąvokos evoliucija bei uždaros visuomenės virsmas į atvirą. Pabaigoje keliamas šiuolaikinės Europos (ES) atitikimo atviros visuomenės sąvokai klausimas.
    1Scopus© SNIP 0.476