Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/20799
Now showing 1 - 1 of 1
 • Publication
  Derybininko kalbos strateginės orientacijos
  [Strategic orientations of negotiators rhetoric]
  research article
  Peleckis, Kęstutis
  ;
  Peleckienė, Valentina
  ;
  Peleckis, Kęstutis
  Vadyba = Journal of management / Lietuvos verslo kolegija. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2014, Nr. 2 (25)., p. 27-34
  Strategiškai planuojant derybinę kalbą norima išvengti atsitiktinumų ir pasirinkti tinkamiausias priemones užsibrėžtam tikslui pasiekti. Strateginių orientacijų įgyvendinimas susijęs su kiekvienu kalbos aspektu. Derėjimasis, arba kitaip sakant viešas kalbėjimas derybose, yra strateginis procesas, kuris apima aplinkybių, kai sakoma kalba, supratimą, apgalvotą elgesį tuo metu ir rengiamą planą, kaip pasiekti savo tikslus. Derėjimosi metu derybininkai kartu kuria bendrai reikšmingą dalyką, jų mintys, nuomonės, nuostatos ir vertybės yra tikrinamos, derinamos, tobulinamos per tarpusavio sąveiką. Kultūriškai skirtingų derybininkų požiūriai gali gerokai skirtis. Konkrečiam derybininkui vieni dalykai, faktai gali būti svarbesni ar reikšmingesni už kitus, jo nusistatymą jų atžvilgiu lems tai, kaip jis pats interpretuos ir supras išgirstus teiginius.