Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/20799
Now showing 1 - 3 of 3
 • journal article
  Politologija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021, vol. 104, no. 4., p. 117-132
  Šis tekstas yra įvadas į 1995 metais perleistą 1953 metų knygą "Marxism and Christianity". Ši knyga buvo išleista ir lietuviškai 2012 metais pavadinimu "Marksizmas ir krikščionybė". Deja, ji taip ir netapo labiau prieinama ir matoma Lietuvos politikos mokslų bendruomenėje, nors yra svarbi dėl viešojoje erdvėje gana vienprasmiškai matomo krikščionybės ir marksizmo santykio, kurį MacIntyre’as siūlo permąstyti.
    2Scopus© SNIP 0.381
 • Publication
  The theoretical aspects of attitude formation factors and their impact on health behaviour
  [Teoriniai požiūrio formavimo aspektai ir požiūrį formuojančių veiksnių sąsajos su sveikatos elgsena]
  research article
  Bakanauskas, Arvydas Petras
  ;
  Kondrotienė, Edita
  ;
  Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2020, t. 83., p. 15-36
  The article defines the theoretical features of the concept of the attitude phenomenon, the theoretical aspects of attitude formation, and discusses the factors forming the attitude and their connections with behaviour and health behaviour. The theoretical model of formation of attitude towards health behaviour is modelled by analysing the phenomenon of attitude and analysing the factors forming the attitude, using analysis of scientific literature.
    1
 • Publication
  Annotating Causal Discourse Markers ‘because’ and ‘so’ for Learning English as a Foreign Language
  [Priežastinių diskurso žymeklių because ir so anotavimo metodo naudojimas anglų, kaip užsienio kalbos, mokymuisi]
  research article; ; ; ;
  Šliogerienė, Jolita
  ;
  Gulbinskienė, Dalia
  Pedagogika = Pedagogy : mokslo darbai. Vilnius : Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, 2020, t. 137, Nr. 1., p. 193-207
  This paper reports on an investigation of the functions of the English causal discourse markers ‘because’ and ‘so’ and their Lithuanian counterparts and analyses the Lithuanian translation equivalents of these discourse markers using the multilingual open translation project TED Talks as a data resource. The results revealed that the discourse marker ‘because’ and its Lithuanian counterparts express ideational cause, followed by its rhetorical equivalent. However, the discourse marker ‘so’ and its Lithuanian counterparts express rhetorical consequences, followed by the rhetorical specification.
    2  1Scopus© SNIP 0.195