Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/20906
Now showing 1 - 2 of 2
 • Publication
  Lyties aspektas migracijos procesuose
  [The gender perspective in migration: analysis of third country nationals in Lithuania]
  research article;
  Pilinkaitė Sotirovič, Vilana
  Etniškumo studijos = Ethnicity studies / Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas. Vilnius : In flexum, 2012, [Nr.] 1-2., p. 178-203
  Migracijos tyrimuose dažnai pastebima, kad lyties perspektyvos įtraukimas leidžia geriau suprasti ir paaiškinti migracijos procesus. Vis dėlto vyrų ir moterų patirtys analizuojant migracijos tendencijas, politiką ir migrantų integraciją vis dar nėra vienodai gerai atspindimos, moterų dalyvavimas migracijos procesuose tebėra nepakankamai išstudijuotas ir įvertintas. Šiame darbe siekiama: 1) atskleisti lyties perspektyvos taikymo naudą analizuojant migraciją ir su ja susijusius reiškinius, 2) aprašyti ir įvertinti trečiųjų šalių migrantų integracijos situaciją Lietuvoje lyties aspektu. Darbe derinami du tyrimo metodai – oficialių statistinių duomenų analizė ir ekspertų interviu. Tyrimo duomenys rodo, kad lyties kategorija svarbi tiek analizuojant migrantų iš trečiųjų šalių judėjimo tendencijas, tiek jų integracijos procesus Lietuvoje. Galima teigti, kad moterys iš trečiųjų šalių dėl įvairių veiksnių sąveikos išstumiamos iš ekonominės migracijos sferos, vyrai absoliučiai dominuoja vienoje pagrindinių – darbo migracijos srityje. Atvykimo sąlygų skirtumai pagal lytį susiję ir su nevienodomis lyčių galimybėmis integruotis Lietuvos visuomenėje – ekonominiai migrantai, kurių dauguma vyrai, dažniau yra teisiškai apsaugoti socialiai pažeidžiamose situacijose, tuo metu moterys tampa ypač priklausomos nuo artimųjų ir socialinių tinklų pagalbos. Tyrimo duomenys taip pat atskleidžia, jog ne vien lytis, bet ir kitos socialinės-kultūrinės kategorijos, tokios kaip kilmės šalis, etniškumas, kalba, religija, atvykimo aplinkybės bei migrantų bendruomenių atvirumas, lemia integracijos sąlygas kiekvienu individualiu atveju.
 • research article;
  Juška, Arūnas
  ;
  Johnstone, Peter
  ;
  Pozzuto, Richard
  Global Crime. Abingdon : Routledge, 2004, Vol. 6, no. 2., p. 201-221
  This paper analyzes the dynamics of organised crime in post-socialist Lithuania. Three overlapping periods in evolution of organised crime are discerned. During the mid 1980s organised crime emerged with the attempts to liberalise the state socialism by legalizing cooperative and individual property as a basis for economic activities. By the early 1990s organised crime in Lithuania began to metamorphose from illegal manufacturing to opportunistic criminality associated with the privatisation of state property. Since the mid 1990s organised crime has again undergone change. It has entered what could be termed a maturation phase. This maturation was influenced by a number of factors including; the end of the privatization process, resumed growth of the economy, development of the legal and fiscal infrastructure to regulate a market economy, and increasing effectiveness and successes of policing in Lithuania [1]. In this article the political, socio-economic, organisational and cultural factors that influenced the dynamics of change in organised crime are analyzed.