Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/20906
Now showing 1 - 2 of 2
 • Publication
  Politinių partijų finansavimas Lietuvoje: tinkamiausio modelio paieškos
  [The funding of political parties in Lithuania: the search for the most suitable model]
  research article
  Politologija. Vilnius : Vilniaus universitetas. Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, 2008, Nr. 2(50)., p. 76-110
  Šiame straipsnyje analizuojamas viešajame diskurse labai daug prieštaringų atgarsių susilaukiantis politinių partijų finansavimo mechanizmas Lietuvoje. Nors įstatymų leidėjas de jure ir yra įtvirtinęs visą kompleksą tarpusavyje susijusių veiksmingų metodų, turinčių įtakos korupcijos prevencijai politikoje, straipsnyje pristatoma kiekybinio ir kokybinio tyrimo rezultatų analizė rodo, kad taisyklės, susijusios su politinių partijų finansavimu, nėra pakankamai veiksmingos. Straipsnyje nuodugniai atskleidžiami tiek privataus, tiek valstybinio politinių partijų finansavimo teisinio reglamentavimo ypatumai, aptariami atskiri praktiniai lėšų pasiskirstymo partijos viduje aspektai ir, remiantis šalutinių poveikių įvertinimo metodu, vertinamas Lietuvos teisinėje sistemoje įtvirtintas mišrus partijų finansavimo modelis. Taip pat, atsižvelgiant į šio tyrimo duomenis bei kitų šalių patirtį ir teisinio reglamentavimo ypatumus, straipsnyje pateikiamos rekomendacijos, kaip reikėtų tobulinti teisinį reguliavimą siekiant didesnio partijų finansavimo skaidrumo ir efektyvumo Lietuvoje.
 • research article;
  Juška, Arūnas
  ;
  Johnstone, Peter
  ;
  Pozzuto, Richard
  Global Crime. Abingdon : Routledge, 2004, Vol. 6, no. 2., p. 201-221
  This paper analyzes the dynamics of organised crime in post-socialist Lithuania. Three overlapping periods in evolution of organised crime are discerned. During the mid 1980s organised crime emerged with the attempts to liberalise the state socialism by legalizing cooperative and individual property as a basis for economic activities. By the early 1990s organised crime in Lithuania began to metamorphose from illegal manufacturing to opportunistic criminality associated with the privatisation of state property. Since the mid 1990s organised crime has again undergone change. It has entered what could be termed a maturation phase. This maturation was influenced by a number of factors including; the end of the privatization process, resumed growth of the economy, development of the legal and fiscal infrastructure to regulate a market economy, and increasing effectiveness and successes of policing in Lithuania [1]. In this article the political, socio-economic, organisational and cultural factors that influenced the dynamics of change in organised crime are analyzed.