Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/21554
Now showing 1 - 5 of 5
 • Publication
  Graikų-romėnų imtynininkų ir boksininkų priešvaržybinė būsena
  [Emotions in Greco-Roman wresters and boxers before the competition]
  research article
  Ivaškienė, Vida
  ;
  Liaugminas, Adolfas
  ;
  Liaugminas, Saulius
  ;
  Daukšas, Dainius
  ;
  ;
  Raškevičius, Kęstutis
  ;
  Juknevičius, Vladas
  Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2010, Nr. 3(78)., p. 29-33
  Tyrimo tikslas — nustatyti imtynininkų ir boksininkų priešvaržybinę būseną. Apklausos metu naudotos trys anketos: SAN anketa, S. Spielbergo-J. Chanino skalė ir klausimynas „Emocijų valdymas“. SAN anketa sudaryta iš 30 priešingos reikšmės žodžių porų, atskleidžiančių skirtingus savijautos, aktyvumo, nuotaikos ypatumus. Šia anketa emocinė būsena įvertinta balais nuo 1 iki 9 (Malinauskas, 2003). S. Spielbergo- J. Chanino skalė skirta situacinio nerimo lygiui šiuo momentu įvertinti. Ją sudaro 20 klausimų (Практическая психодиагностика: методы и тесты, 2003). Klausimynu „Emocijų valdymas“ nustatyta, ar sportininkai geba valdyti emocijas. Jį sudaro 20 klausimų (Miškinis, Skyrius, 2005). Anoniminė anketinė apklausa atlikta 2007 m. lapkričio mėnesį, likus 2 savaitėms iki varžybų. Apklausti 108 Lietuvos kūno kultūros akademijos (LKKA), Kauno technologijos universiteto (KTU) studentai boksininkai (n = 48) ir graikųromėnų imtynininkai (n = 60) nuo 18 iki 26 m. amžiaus ( x = 22,1 ± 2,4 m.). Tiriamųjų sportinis stažas 6,1 ± 1,6 m. Respondentai anketas pildė pratybų pradžioje. Anketinės apklausos trukmė 15—20 min. Atlikus tyrimą nustatyta: graikų-romėnų imtynininkų ir boksininkų emocinė būsena yra gera; imtynininkų ir boksininkų savijauta, aktyvumas, nuotaika iš esmės nesiskiria (p > 0,05). Ištyrus respondentų situacinį nerimą pastebėta, kad daugumos sportininkų nerimo lygis yra mažas (75,0% imtynininkų ir 76,7% boksininkų). Išanalizavus imtynininkų ir boksininkų gebėjimą valdyti savo emocijas nustatyta, kad imtynininkus emocijos valdo mažiau (p < 0,05).
 • Publication
  Ar pakartotas fizinis krūvis panašiai veikia vyrų ir moterų motorinę sistemą?
  [Does the repeated bout effect of exercise evoke similar changes in the motor system of men and womwen?]
  research article
  Gorianovas, Giedrius
  ;
  Streckis, Vytautas
  ;
  Skurvydas, Albertas
  ;
  Andrejeva, Julija
  ;
  Vitkienė, Irena- Nijolė
  ;
  Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2010, Nr. 1(76)., p. 37-44
  Po pakartoto fizinio krūvio dauguma vyrų ir moterų nuovargio indeksai iš esmės nesiskyrė (p > 0,05), lyginant su reikšmėmis prieš krūvį: esant IR, vyrų MVJ sudarė 76,2 ± 9,3%, TR — 76,2 ± 11,1%, moterų — 77,4 ± 5,9% ir 80,2 ± 11,0%; šuolio aukštis — vyrų buvo 94,4 ± 5,6%, moterų — 89,4 ± 4,0%, išskyrus MDN, kuris moterų raumenyse po krūvio, esant IR, buvo mažesnis (p < 0,05). Po pakartoto krūvio moterų kreatinkinazės aktyvumas, skirtingai nei vyrų, reikšmingai nepadidėjo (p > 0,05). Abiejų tirtų grupių subjektyvus raumenų skausmas buvo panašus (p > 0,05). Valingų ir nevalingų raumenų susitraukimo jėgos kitimas atsigavimo metu nuo lyties nepriklausė. Pakartojus raumenų pažeidą sukeliantį fi zinį krūvį moterų raumenyse pasireiškė mažesnis mažų dažnių nuovargis raumeniui esant ilgam; po pakartoto krūvio moterų kreatinkinazės aktyvumas mažesnis nei vyrų; subjektyvus raumenų skausmas ir motorinės sistemos atsigavimo greitis po pakartoto krūvio lyties požiūriu yra panašus.
 • Publication
  Sportuojančių studentų (vyrų ir moterų) taikomi streso įveikimo būdai
  [Stress management techniques used by physically active students]
  research article
  Ivaškienė, Vida
  ;
  Kšanauskienė, Liudmila
  ;
  ;
  Bogužienė, Jolanta
  ;
  Daukšas, Dainius
  Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2009, Nr. 3(74)., p. 28-33
  Sportuojančios studentės dažniau negu sportuojantys studentai vyrai (p < 0,05) stresui įveikti taiko šokius, jogą, savimasažą, kvapų terapiją, pasivaikščiojimą gamtoje, bendravimą su šeimos nariais, su gyvūnais, augalų auginimą, knygų skaitymą, meldimąsi, juoko terapiją, požiūrio į konfl iktinę situaciją keitimą. Ilgiau nei vienerius metus sportuojantys studentai, palyginti su sportuojančiais iki metų, kaip streso įveikimo būdą dažniau (p < 0,05) taiko mankštą, aerobinius pratimus, aktyvius ir pasyvius tempimo pratimus, autogeninę treniruotę, meditaciją. Ilgiau sportuojantys vyrai dažniau taiko ritmišką ir lėtą kvėpavimą, ilgiau sportuojančios moterys — specialius kvėpavimo pratimus.
    1
 • Publication
  Vienkartinių dinaminių ir izometrinių pratybų poveikis keturgalvio šlaunies raumens susitraukimo ir atsipalaidavimo savybėms
  [Dynamic and isometric one time training effect on qadriceps leg muscle contraction and relaxation properties]
  research article
  Bartaševičius, Linas
  ;
  Skurvydas, Albertas
  ;
  Kairaitis, Ramutis
  ;
  Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2009, Nr. 4(75)., p. 24-29
  Naudojant tiesioginę elektrostimuliaciją, ant keturgalvio šlaunies raumens distalinio ir proksimalinio trečdalių buvo dedami paviršiniai 9 × 18 cm metaliniai elektrodai. Elektrodai buvo sujungiami su elektrostimuliatoriumi, įmontuotu į elektromiografą „Medicor MG440“. Raumuo buvo dirginamas stačiakampės formos elektriniu impulsu arba jų serija. Elektrostimuliatoriaus siunčiamų dirgiklių (impulsų serijos) dažnumas ir keturgalvio šlaunies raumens susitraukimo jėga buvo registruojami IBM tipo personaliniame kompiuteryje (CPU i486-33MHz, RAM 8M) „Stimula Lab“ programa (programos kūrėjas E. Povilonis, 1994). Tyrimo duomenys parodė, kad po dinaminių ir izometrinių pratybų raumenų susitraukimo (Ct) ir atsipalaidavimo (Rt) savybės statistiškai patikimai nepakito (p > 0,05), stimuliuojant raumenį P 1, P 20, P 50 Hz dažniu. Abiem tyrimo atvejais pasireiškė mažų dažnių nuovargis. Tyrimo rezultatai parodė, kad didžiausi keturgalvio šlaunies raumens susitraukimo ir atsipalaidavimo savybių pokyčiai pastebimi po dinaminių staigiosios jėgos ugdymo pratybų. Dinaminės pratybos sukelia didesnį raumenų nuovargį, negu staigiosios jėgos lavinimo izometrinės pratybos.
 • Publication
  Studentų fizinės sveikatos tausojimo, gerinimo, pulso bei kraujospūdžio kontrolės ir mankštinimosi laisvalaikiu sąsajos analizė
  [Analysis of links between physical health preservation, heart rate, blood pressure and physical activity in leisure of students of Kauunas universities]
  research article; ;
  Stanislovaitis, Aleksas
  Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas = Education. Physical Training. Sport / Lietuvos kūno kultūros akademija. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2006, Nr. 2(61)., p. 32-38
  Tyrimo tikslas - nustatyti Kauno universitetinio tipo aukštųjų mokyklų studentų fizinės sveikatos vertinimo, gerinimo, pulso ir kraujospūdžio kontrolės, populiariausių sveikatinimo priemonių pasirinkimo sąsają su mankštinimusi laisvalaikiu. Straipsnyje pateikiami Kauno aukštųjų mokyklų pirmakursių anketinės apklausos duomenys, nusakantys studentų fizinės sveikatos būklę, vertinimą, paprasčiausius jos būsenos kontrolės būdus ir mankštinimosi laisvalaikiu reikšmę sveikatinimo procese.