Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/21554
Now showing 1 - 6 of 6
 • Publication
  Sportuojančių studentų (vyrų ir moterų) taikomi streso įveikimo būdai
  [Stress management techniques used by physically active students]
  research article
  Ivaškienė, Vida
  ;
  Kšanauskienė, Liudmila
  ;
  ;
  Bogužienė, Jolanta
  ;
  Daukšas, Dainius
  Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2009, Nr. 3(74)., p. 28-33
  Sportuojančios studentės dažniau negu sportuojantys studentai vyrai (p < 0,05) stresui įveikti taiko šokius, jogą, savimasažą, kvapų terapiją, pasivaikščiojimą gamtoje, bendravimą su šeimos nariais, su gyvūnais, augalų auginimą, knygų skaitymą, meldimąsi, juoko terapiją, požiūrio į konfl iktinę situaciją keitimą. Ilgiau nei vienerius metus sportuojantys studentai, palyginti su sportuojančiais iki metų, kaip streso įveikimo būdą dažniau (p < 0,05) taiko mankštą, aerobinius pratimus, aktyvius ir pasyvius tempimo pratimus, autogeninę treniruotę, meditaciją. Ilgiau sportuojantys vyrai dažniau taiko ritmišką ir lėtą kvėpavimą, ilgiau sportuojančios moterys — specialius kvėpavimo pratimus.
    1
 • Publication
  Vienkartinių dinaminių ir izometrinių pratybų poveikis keturgalvio šlaunies raumens susitraukimo ir atsipalaidavimo savybėms
  [Dynamic and isometric one time training effect on qadriceps leg muscle contraction and relaxation properties]
  research article
  Bartaševičius, Linas
  ;
  Skurvydas, Albertas
  ;
  Kairaitis, Ramutis
  ;
  Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2009, Nr. 4(75)., p. 24-29
  Naudojant tiesioginę elektrostimuliaciją, ant keturgalvio šlaunies raumens distalinio ir proksimalinio trečdalių buvo dedami paviršiniai 9 × 18 cm metaliniai elektrodai. Elektrodai buvo sujungiami su elektrostimuliatoriumi, įmontuotu į elektromiografą „Medicor MG440“. Raumuo buvo dirginamas stačiakampės formos elektriniu impulsu arba jų serija. Elektrostimuliatoriaus siunčiamų dirgiklių (impulsų serijos) dažnumas ir keturgalvio šlaunies raumens susitraukimo jėga buvo registruojami IBM tipo personaliniame kompiuteryje (CPU i486-33MHz, RAM 8M) „Stimula Lab“ programa (programos kūrėjas E. Povilonis, 1994). Tyrimo duomenys parodė, kad po dinaminių ir izometrinių pratybų raumenų susitraukimo (Ct) ir atsipalaidavimo (Rt) savybės statistiškai patikimai nepakito (p > 0,05), stimuliuojant raumenį P 1, P 20, P 50 Hz dažniu. Abiem tyrimo atvejais pasireiškė mažų dažnių nuovargis. Tyrimo rezultatai parodė, kad didžiausi keturgalvio šlaunies raumens susitraukimo ir atsipalaidavimo savybių pokyčiai pastebimi po dinaminių staigiosios jėgos ugdymo pratybų. Dinaminės pratybos sukelia didesnį raumenų nuovargį, negu staigiosios jėgos lavinimo izometrinės pratybos.
 • conference paper
  Satkunskienė, Danguolė
  ;
  Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis : abstracts of the first Baltic conference in exercise and sports sciences and the first Baltic conference of young scientists in exercise and sport sciences, Tartu, Estonia, 7-10 May 2008. Tartu : University of Tartu, 2008, vol. 13 (Supplement)., p. 122
 • Publication
  Lietuvos ir pasaulio plaukikų plaukimo krūtine judesių derinimas ir momentinio greičio kitimas ciklo metu
  [Intra-cyclic velocity fluctuation and arm-leg coordination of the world and Lithuanian international level breaststroke swimmers with flat style]
  research article
  Satkunskienė, Danguolė
  ;
  Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2008, Nr. 4(71)., p. 90-97
  Tyrimo tikslas — palyginti Lietuvos ir pasaulio plaukikų greičio kitimą ciklo metu bei judesių koordinacijos ypatu- mus, norint įvertinti biomechaninius veiksnius, ribojančius Lietuvos plaukikų greitį plaukiant krūtine. Buvo tiriami keturi Lietuvos nacionalines rinktinės nariai vyrai, kurių rezultatai plaukiant 50 ir 100 m krūtine siekė atitinkamai 93,3 ± 1,6 ir 92,9 ± 4,7% pasaulio rekordo. Gauti rezultatai buvo palyginami su geriausių Prancūzijos plaukikų (jų 100 m plaukimo krūtine rezultatai — 91,4 ± 2,4% pasaulio rekordo) atitinkamais rodikliais (Chollet et al., 2004). Sportininkai plaukė 25 m ilgio baseine 50 ir 100 m nuotolius varžybiniu greičiu ir 25 Hz vaizdo kameromis buvo fi lmuojami virš vandens ir po juo. Nufi lmuotas vaizdas apdorotas naudojant SIMI MOTION kompiuterinę programą su 50 Hz vaizdo grotuvu. Tai leido nustatyti plaukiko kūno taškų koordinates, apskaičiuoti momentinį plaukimo greitį ir plaukimo fazių trukmę. Kojų ir rankų judesių koordinacija vertinama laiko intervalais tarp atitinkamų ciklo fazių (Chollet et al., 2004; Leblanc et al., 2005). Išskirtos keturios fazės, kurių metu rankos ir kojos atlikdavo vienodą veiksmą. Šitaip buvo siekiama įvertinti varomųjų jėgų veikimo, pasirengimo (rankų tiesimo ir kojų lenkimo), slinkimo ir kojų glaudimo naudingumą (veiksmingumą). Lietuvos ir Prancūzijos nacionalinės rinktinės narių plaukimo greičio, tempo ir grybšnio ilgio rodikliai patikimai nesiskyrė. Lietuvos plaukikų didžiausias momentinis greitis pasiekiamas rankų glaudimo pradžioje, Prancūzijos plau- kikų — atsispyrimo kojomis pabaigoje. Tai rodo, kad Lietuvos plaukikai ne iki galo išnaudoja kojų atsispyrimo jėgą, nes šios fazės metu pasiekiamas mažesnis greitis nei užgriebio ir pasitraukimo metu. Ypač neveiksminga atsispyrimo pabaiga, nes greitis pradeda mažėti dar nepasibaigus atsispyrimui. Prancūzijos plaukikai nemažą greičio prieaugį pasiekia rankų glaudimo fazėje, tuo tarpu Lietuvos plaukikų greitis tuo metu mažėja. Lietuvos plaukikai nepakankamai veiksmingai išnaudoja darbines fazes — atsispyrimą kojomis ir rankų glaudimą. Pasirengimo fazėse kūnas ilgiau užima neaptakią padėtį nei aptakią, dėl to didėja greičio svyravimas ciklo metu.
    5
 • Publication
  Didelio meistriškumo sportininkų bėgimo greičio rezultatų kaitos priklausomumas nuo treniruočių krūvio
  [Changes in running speed results of high skilled athletes depending on the specificity of training load]
  research article
  Stanislovaitis, Aleksas
  ;
  Stanislovaitienė, Jūratė
  ;
  Kavaliauskienė, Edita
  ;
  Skurvydas, Albertas
  ;
  ;
  Dargevičiūtė, Gintarė
  Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2008, Nr. 4(71)., p. 98-103
  Tyrimo tikslas — nustatyti ir įvertinti didelio meistriškumo sportininkų bėgimo greičio rezultatų kaitos priklausomumų nuo treniruočių krūvio. Buvo tirtos lengvaatletės moterys (60—400 m nuotolio bėgikės), Lietuvos nacionalinės ir olimpinės rinktinės narės (n = 6. amžius — 19—29 m., svoris — 57,8 ± 4,73 kg, ūgis — 168 ± 7,9 cm). Taikytos trys ugdymo programos (akcentuojant jėgos greitumą, greitumą ir greitumo ištvermėj Greitumas buvo vertinamas 60 m bėgimo testu, kurio metu registruoti: 30 m bėgimo iš vietos, 30 m bėgimo įsigreitėjus ir viso 60 m bėgimo vidutinio greičio rezultatai. tyrimas parodė, kad jėgos greitumo fizinis krūvis pagerino 30 m iš vielos (p < 0,05) ir pablogino 60 m bėgimo rezultatus. 30 m bėgimo įsigreitėjus rezultatas pablogėjo (p < 0,05) greitumo fizinis krūvis pagerino 60 m bėgimo iš vielos ir 30 m bėgimo įsigreitėjus rezultatus (p < 0,05), bet pablogino startinį įsibėgėjimą (p < 0,05): greitumo ištvermės/ainis krūvis pablogino visų, t. y. 60 ir 30 m bėgimo iš vietos ir 30 m bėgimo įsigreitėjus (p < 0,05), lestų rezultatus.
 • Publication
  Studentų fizinės sveikatos tausojimo, gerinimo, pulso bei kraujospūdžio kontrolės ir mankštinimosi laisvalaikiu sąsajos analizė
  [Analysis of links between physical health preservation, heart rate, blood pressure and physical activity in leisure of students of Kauunas universities]
  research article; ;
  Stanislovaitis, Aleksas
  Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas = Education. Physical Training. Sport / Lietuvos kūno kultūros akademija. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2006, Nr. 2(61)., p. 32-38
  Tyrimo tikslas - nustatyti Kauno universitetinio tipo aukštųjų mokyklų studentų fizinės sveikatos vertinimo, gerinimo, pulso ir kraujospūdžio kontrolės, populiariausių sveikatinimo priemonių pasirinkimo sąsają su mankštinimusi laisvalaikiu. Straipsnyje pateikiami Kauno aukštųjų mokyklų pirmakursių anketinės apklausos duomenys, nusakantys studentų fizinės sveikatos būklę, vertinimą, paprasčiausius jos būsenos kontrolės būdus ir mankštinimosi laisvalaikiu reikšmę sveikatinimo procese.