Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/21554
Now showing 1 - 5 of 5
 • research article; ;
  Poteliūnienė, Sniegina
  Acta kinesiologiae universitatis Tartuensis. Tartu : University of Tartu, 2015, Vol. 21., p. 31-50
  By analyzing European and national documents regulating studies in higher education schools one can see that a student has become an important participant in securing the process of quality of studies. Therefore, it is important to systematically analyze students' attitudes to various aspect! connected to quality of studies. The aim of the research was to convey the conception of quality of studies by first and last year students of physical education. The research was carried out in 2013-2014 and 121 firsi and last year students of Lithuanian University of Educational Science; participated in it. The following research methods were applied: scientific literature and documents, students' answers to open question: "what an quality studies for you personally?", and quality content analysis. By singling out categories naming of research participants (keyword or phrase were taken into account as well as study quality exterior assessment by areas according to legal acts of Lithuania. By analyzing conception of quality studies of first and last year students of physical education eight quality categories have been singled out: study outcomes, structure of study programme, study process, favourable study environment, materia and methodical resources, lecturers, accessibility of studies and possibility to be employed, prestige institutions and studies.
 • conference paper; ;
  Poteliūnienė, Sniegina
  Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis. Suppl. : the 7th conference of Baltic Society of sport sciences : May 7 - 9, 2014 Tartu. Tartu : University of Tartu, 2014, vol. 20, suppl.., p. 177
 • conference paper;
  Laskienė, Skaistė
  Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis : The 7th conference of Baltic Society of sport sciences : May 7 - 9, 2014 Tartu. Tartu : University of Tartu, 2014, vol. 20, suppl.., p. 76
  European Commission in the White Paper on Sport (2007) announced an initiative to develop a European statistical method for measuring the economic impact of sport as a basis for national statistical accounts for sport. EU Work Plan for Sport 2011-2014 argues the economic aspects of sport, in particular evidence based policy-making as a priority theme for EU level cooperation in sport. The aim of the theoretical research is to introduce with a current situation of the common efforts from EU and national institutions towards measurement of the contribution of sport to the economy. A document analysis method was applied. The contribution of sport to economy is measured by three indicators: revenue generated from sport activities and its share in the gross domestic product, employability, i.e. the number of employed persons and the economic value created by them, and the added value from sport related activities. An agreement at EU level is made to a unified economic sports market valuation methodology. Nevertheless a certain sporting activities and their role in the socirty by creating added values of the sports market ditfers. The economic impact of sports analysis to the national economy becomes important in the context of each country. There fore the efforts at national level both from governmental institutions (Ministries, national statistical offices) and sport bodies as well as co-ordination policy from European level both from responsible sport institutions as well Eurostat are needed for a common actions towards sustainable measurement process of the contribution of sport to the economy.
 • Publication
  Graikų-romėnų imtynininkų ir boksininkų priešvaržybinė būsena
  [Emotions in Greco-Roman wresters and boxers before the competition]
  research article
  Ivaškienė, Vida
  ;
  Liaugminas, Adolfas
  ;
  Liaugminas, Saulius
  ;
  Daukšas, Dainius
  ;
  ;
  Raškevičius, Kęstutis
  ;
  Juknevičius, Vladas
  Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2010, Nr. 3(78)., p. 29-33
  Tyrimo tikslas — nustatyti imtynininkų ir boksininkų priešvaržybinę būseną. Apklausos metu naudotos trys anketos: SAN anketa, S. Spielbergo-J. Chanino skalė ir klausimynas „Emocijų valdymas“. SAN anketa sudaryta iš 30 priešingos reikšmės žodžių porų, atskleidžiančių skirtingus savijautos, aktyvumo, nuotaikos ypatumus. Šia anketa emocinė būsena įvertinta balais nuo 1 iki 9 (Malinauskas, 2003). S. Spielbergo- J. Chanino skalė skirta situacinio nerimo lygiui šiuo momentu įvertinti. Ją sudaro 20 klausimų (Практическая психодиагностика: методы и тесты, 2003). Klausimynu „Emocijų valdymas“ nustatyta, ar sportininkai geba valdyti emocijas. Jį sudaro 20 klausimų (Miškinis, Skyrius, 2005). Anoniminė anketinė apklausa atlikta 2007 m. lapkričio mėnesį, likus 2 savaitėms iki varžybų. Apklausti 108 Lietuvos kūno kultūros akademijos (LKKA), Kauno technologijos universiteto (KTU) studentai boksininkai (n = 48) ir graikųromėnų imtynininkai (n = 60) nuo 18 iki 26 m. amžiaus ( x = 22,1 ± 2,4 m.). Tiriamųjų sportinis stažas 6,1 ± 1,6 m. Respondentai anketas pildė pratybų pradžioje. Anketinės apklausos trukmė 15—20 min. Atlikus tyrimą nustatyta: graikų-romėnų imtynininkų ir boksininkų emocinė būsena yra gera; imtynininkų ir boksininkų savijauta, aktyvumas, nuotaika iš esmės nesiskiria (p > 0,05). Ištyrus respondentų situacinį nerimą pastebėta, kad daugumos sportininkų nerimo lygis yra mažas (75,0% imtynininkų ir 76,7% boksininkų). Išanalizavus imtynininkų ir boksininkų gebėjimą valdyti savo emocijas nustatyta, kad imtynininkus emocijos valdo mažiau (p < 0,05).
 • Publication
  Ar pakartotas fizinis krūvis panašiai veikia vyrų ir moterų motorinę sistemą?
  [Does the repeated bout effect of exercise evoke similar changes in the motor system of men and womwen?]
  research article
  Gorianovas, Giedrius
  ;
  Streckis, Vytautas
  ;
  Skurvydas, Albertas
  ;
  Andrejeva, Julija
  ;
  Vitkienė, Irena- Nijolė
  ;
  Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2010, Nr. 1(76)., p. 37-44
  Po pakartoto fizinio krūvio dauguma vyrų ir moterų nuovargio indeksai iš esmės nesiskyrė (p > 0,05), lyginant su reikšmėmis prieš krūvį: esant IR, vyrų MVJ sudarė 76,2 ± 9,3%, TR — 76,2 ± 11,1%, moterų — 77,4 ± 5,9% ir 80,2 ± 11,0%; šuolio aukštis — vyrų buvo 94,4 ± 5,6%, moterų — 89,4 ± 4,0%, išskyrus MDN, kuris moterų raumenyse po krūvio, esant IR, buvo mažesnis (p < 0,05). Po pakartoto krūvio moterų kreatinkinazės aktyvumas, skirtingai nei vyrų, reikšmingai nepadidėjo (p > 0,05). Abiejų tirtų grupių subjektyvus raumenų skausmas buvo panašus (p > 0,05). Valingų ir nevalingų raumenų susitraukimo jėgos kitimas atsigavimo metu nuo lyties nepriklausė. Pakartojus raumenų pažeidą sukeliantį fi zinį krūvį moterų raumenyse pasireiškė mažesnis mažų dažnių nuovargis raumeniui esant ilgam; po pakartoto krūvio moterų kreatinkinazės aktyvumas mažesnis nei vyrų; subjektyvus raumenų skausmas ir motorinės sistemos atsigavimo greitis po pakartoto krūvio lyties požiūriu yra panašus.