Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/21554
Now showing 1 - 10 of 12
No Thumbnail Available
Publication
Open Access

Public-private partnership in youth sport delivery: local government perspective

2021, Gobikas, Mindaugas, Čingienė, Vilma

Youth sport programs in Lithuania are delivered in public and private sports schools, also by private sport clubs and various non-government organizations. However, a recent shift from public sector towards private sector has been observed. As a result, public-private partnerships in sport sector and, particularly, in youth sport program delivery, could be seen as a logical next step in strive for good governance. Private sector is mainly focused on utilization of sport facilities, while public sector – the owner of sport facilities – is mainly concerned with the economics of facility maintenance and additional income to offset budget reductions. Similarly to the findings of Legg and colleagues (2018), potential partnership efficiencies are not always realized due to a lack of goal alignment and limited resources. Using a qualitative interpretive approach, data were collected through online questionnaires from 8municipality representatives who were either the heads of sport division or had direct contact with youth sports programs. Research findings were constructed along three phases of partnership governance – formation, management, and outcomes. Study results provide insights into the advantages and disadvantages of public-private partnerships in youth sport delivery, as well as identify possible solutions towards increased effectiveness of collaboration in future. Multiple positive outcomes were identified by this study – from improved infrastructure, increased sport participation numbers to successful collaboration in event management and constructive influence on the establishment of a more efficient regulatory framework. And although, this research has not uncovered more systematic findings regarding public-private partnerships, it clearly proved that benefits outweighed shortcomings, thus, indicating future potential of such governance model.

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

Contribution of sport to the economy: demand for common efforts

2014, Čingienė, Vilma, Laskienė, Skaistė

European Commission in the White Paper on Sport (2007) announced an initiative to develop a European statistical method for measuring the economic impact of sport as a basis for national statistical accounts for sport. EU Work Plan for Sport 2011-2014 argues the economic aspects of sport, in particular evidence based policy-making as a priority theme for EU level cooperation in sport. The aim of the theoretical research is to introduce with a current situation of the common efforts from EU and national institutions towards measurement of the contribution of sport to the economy. A document analysis method was applied. The contribution of sport to economy is measured by three indicators: revenue generated from sport activities and its share in the gross domestic product, employability, i.e. the number of employed persons and the economic value created by them, and the added value from sport related activities. An agreement at EU level is made to a unified economic sports market valuation methodology. Nevertheless a certain sporting activities and their role in the socirty by creating added values of the sports market ditfers. The economic impact of sports analysis to the national economy becomes important in the context of each country. There fore the efforts at national level both from governmental institutions (Ministries, national statistical offices) and sport bodies as well as co-ordination policy from European level both from responsible sport institutions as well Eurostat are needed for a common actions towards sustainable measurement process of the contribution of sport to the economy.

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

Sportuojančių studentų (vyrų ir moterų) taikomi streso įveikimo būdai

2009, Ivaškienė, Vida, Kšanauskienė, Liudmila, Čepelionienė, Jurgita, Bogužienė, Jolanta, Daukšas, Dainius

Sportuojančios studentės dažniau negu sportuojantys studentai vyrai (p < 0,05) stresui įveikti taiko šokius, jogą, savimasažą, kvapų terapiją, pasivaikščiojimą gamtoje, bendravimą su šeimos nariais, su gyvūnais, augalų auginimą, knygų skaitymą, meldimąsi, juoko terapiją, požiūrio į konfl iktinę situaciją keitimą. Ilgiau nei vienerius metus sportuojantys studentai, palyginti su sportuojančiais iki metų, kaip streso įveikimo būdą dažniau (p < 0,05) taiko mankštą, aerobinius pratimus, aktyvius ir pasyvius tempimo pratimus, autogeninę treniruotę, meditaciją. Ilgiau sportuojantys vyrai dažniau taiko ritmišką ir lėtą kvėpavimą, ilgiau sportuojančios moterys — specialius kvėpavimo pratimus.

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

Lietuvos ir pasaulio plaukikų plaukimo krūtine judesių derinimas ir momentinio greičio kitimas ciklo metu

2008, Satkunskienė, Danguolė, Skyrienė, Valentina

Tyrimo tikslas — palyginti Lietuvos ir pasaulio plaukikų greičio kitimą ciklo metu bei judesių koordinacijos ypatu- mus, norint įvertinti biomechaninius veiksnius, ribojančius Lietuvos plaukikų greitį plaukiant krūtine. Buvo tiriami keturi Lietuvos nacionalines rinktinės nariai vyrai, kurių rezultatai plaukiant 50 ir 100 m krūtine siekė atitinkamai 93,3 ± 1,6 ir 92,9 ± 4,7% pasaulio rekordo. Gauti rezultatai buvo palyginami su geriausių Prancūzijos plaukikų (jų 100 m plaukimo krūtine rezultatai — 91,4 ± 2,4% pasaulio rekordo) atitinkamais rodikliais (Chollet et al., 2004). Sportininkai plaukė 25 m ilgio baseine 50 ir 100 m nuotolius varžybiniu greičiu ir 25 Hz vaizdo kameromis buvo fi lmuojami virš vandens ir po juo. Nufi lmuotas vaizdas apdorotas naudojant SIMI MOTION kompiuterinę programą su 50 Hz vaizdo grotuvu. Tai leido nustatyti plaukiko kūno taškų koordinates, apskaičiuoti momentinį plaukimo greitį ir plaukimo fazių trukmę. Kojų ir rankų judesių koordinacija vertinama laiko intervalais tarp atitinkamų ciklo fazių (Chollet et al., 2004; Leblanc et al., 2005). Išskirtos keturios fazės, kurių metu rankos ir kojos atlikdavo vienodą veiksmą. Šitaip buvo siekiama įvertinti varomųjų jėgų veikimo, pasirengimo (rankų tiesimo ir kojų lenkimo), slinkimo ir kojų glaudimo naudingumą (veiksmingumą). Lietuvos ir Prancūzijos nacionalinės rinktinės narių plaukimo greičio, tempo ir grybšnio ilgio rodikliai patikimai nesiskyrė. Lietuvos plaukikų didžiausias momentinis greitis pasiekiamas rankų glaudimo pradžioje, Prancūzijos plau- kikų — atsispyrimo kojomis pabaigoje. Tai rodo, kad Lietuvos plaukikai ne iki galo išnaudoja kojų atsispyrimo jėgą, nes šios fazės metu pasiekiamas mažesnis greitis nei užgriebio ir pasitraukimo metu. Ypač neveiksminga atsispyrimo pabaiga, nes greitis pradeda mažėti dar nepasibaigus atsispyrimui. Prancūzijos plaukikai nemažą greičio prieaugį pasiekia rankų glaudimo fazėje, tuo tarpu Lietuvos plaukikų greitis tuo metu mažėja. Lietuvos plaukikai nepakankamai veiksmingai išnaudoja darbines fazes — atsispyrimą kojomis ir rankų glaudimą. Pasirengimo fazėse kūnas ilgiau užima neaptakią padėtį nei aptakią, dėl to didėja greičio svyravimas ciklo metu.

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

The concept of qualitative study of students in physical education study programme of the Lithuanian University of Educational Sciences

2015, Žibėnienė, Gintautė, Ustilaitė, Stasė, Poteliūnienė, Sniegina

By analyzing European and national documents regulating studies in higher education schools one can see that a student has become an important participant in securing the process of quality of studies. Therefore, it is important to systematically analyze students' attitudes to various aspect! connected to quality of studies. The aim of the research was to convey the conception of quality of studies by first and last year students of physical education. The research was carried out in 2013-2014 and 121 firsi and last year students of Lithuanian University of Educational Science; participated in it. The following research methods were applied: scientific literature and documents, students' answers to open question: "what an quality studies for you personally?", and quality content analysis. By singling out categories naming of research participants (keyword or phrase were taken into account as well as study quality exterior assessment by areas according to legal acts of Lithuania. By analyzing conception of quality studies of first and last year students of physical education eight quality categories have been singled out: study outcomes, structure of study programme, study process, favourable study environment, materia and methodical resources, lecturers, accessibility of studies and possibility to be employed, prestige institutions and studies.

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

Graikų-romėnų imtynininkų ir boksininkų priešvaržybinė būsena

2010, Ivaškienė, Vida, Liaugminas, Adolfas, Liaugminas, Saulius, Daukšas, Dainius, Markevičius, Vytautas, Raškevičius, Kęstutis, Juknevičius, Vladas

Tyrimo tikslas — nustatyti imtynininkų ir boksininkų priešvaržybinę būseną. Apklausos metu naudotos trys anketos: SAN anketa, S. Spielbergo-J. Chanino skalė ir klausimynas „Emocijų valdymas“. SAN anketa sudaryta iš 30 priešingos reikšmės žodžių porų, atskleidžiančių skirtingus savijautos, aktyvumo, nuotaikos ypatumus. Šia anketa emocinė būsena įvertinta balais nuo 1 iki 9 (Malinauskas, 2003). S. Spielbergo- J. Chanino skalė skirta situacinio nerimo lygiui šiuo momentu įvertinti. Ją sudaro 20 klausimų (Практическая психодиагностика: методы и тесты, 2003). Klausimynu „Emocijų valdymas“ nustatyta, ar sportininkai geba valdyti emocijas. Jį sudaro 20 klausimų (Miškinis, Skyrius, 2005). Anoniminė anketinė apklausa atlikta 2007 m. lapkričio mėnesį, likus 2 savaitėms iki varžybų. Apklausti 108 Lietuvos kūno kultūros akademijos (LKKA), Kauno technologijos universiteto (KTU) studentai boksininkai (n = 48) ir graikųromėnų imtynininkai (n = 60) nuo 18 iki 26 m. amžiaus ( x = 22,1 ± 2,4 m.). Tiriamųjų sportinis stažas 6,1 ± 1,6 m. Respondentai anketas pildė pratybų pradžioje. Anketinės apklausos trukmė 15—20 min. Atlikus tyrimą nustatyta: graikų-romėnų imtynininkų ir boksininkų emocinė būsena yra gera; imtynininkų ir boksininkų savijauta, aktyvumas, nuotaika iš esmės nesiskiria (p > 0,05). Ištyrus respondentų situacinį nerimą pastebėta, kad daugumos sportininkų nerimo lygis yra mažas (75,0% imtynininkų ir 76,7% boksininkų). Išanalizavus imtynininkų ir boksininkų gebėjimą valdyti savo emocijas nustatyta, kad imtynininkus emocijos valdo mažiau (p < 0,05).

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

Vienkartinių dinaminių ir izometrinių pratybų poveikis keturgalvio šlaunies raumens susitraukimo ir atsipalaidavimo savybėms

2009, Bartaševičius, Linas, Skurvydas, Albertas, Kairaitis, Ramutis, Sakalauskas, Šarūnas

Naudojant tiesioginę elektrostimuliaciją, ant keturgalvio šlaunies raumens distalinio ir proksimalinio trečdalių buvo dedami paviršiniai 9 × 18 cm metaliniai elektrodai. Elektrodai buvo sujungiami su elektrostimuliatoriumi, įmontuotu į elektromiografą „Medicor MG440“. Raumuo buvo dirginamas stačiakampės formos elektriniu impulsu arba jų serija. Elektrostimuliatoriaus siunčiamų dirgiklių (impulsų serijos) dažnumas ir keturgalvio šlaunies raumens susitraukimo jėga buvo registruojami IBM tipo personaliniame kompiuteryje (CPU i486-33MHz, RAM 8M) „Stimula Lab“ programa (programos kūrėjas E. Povilonis, 1994). Tyrimo duomenys parodė, kad po dinaminių ir izometrinių pratybų raumenų susitraukimo (Ct) ir atsipalaidavimo (Rt) savybės statistiškai patikimai nepakito (p > 0,05), stimuliuojant raumenį P 1, P 20, P 50 Hz dažniu. Abiem tyrimo atvejais pasireiškė mažų dažnių nuovargis. Tyrimo rezultatai parodė, kad didžiausi keturgalvio šlaunies raumens susitraukimo ir atsipalaidavimo savybių pokyčiai pastebimi po dinaminių staigiosios jėgos ugdymo pratybų. Dinaminės pratybos sukelia didesnį raumenų nuovargį, negu staigiosios jėgos lavinimo izometrinės pratybos.

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

The concept of quality studies of students of physical education

2014, Žibėnienė, Gintautė, Ustilaitė, Stasė, Poteliūnienė, Sniegina

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

Ar pakartotas fizinis krūvis panašiai veikia vyrų ir moterų motorinę sistemą?

2010, Gorianovas, Giedrius, Streckis, Vytautas, Skurvydas, Albertas, Andrejeva, Julija, Vitkienė, Irena- Nijolė, Sakalauskas, Šarūnas

Po pakartoto fizinio krūvio dauguma vyrų ir moterų nuovargio indeksai iš esmės nesiskyrė (p > 0,05), lyginant su reikšmėmis prieš krūvį: esant IR, vyrų MVJ sudarė 76,2 ± 9,3%, TR — 76,2 ± 11,1%, moterų — 77,4 ± 5,9% ir 80,2 ± 11,0%; šuolio aukštis — vyrų buvo 94,4 ± 5,6%, moterų — 89,4 ± 4,0%, išskyrus MDN, kuris moterų raumenyse po krūvio, esant IR, buvo mažesnis (p < 0,05). Po pakartoto krūvio moterų kreatinkinazės aktyvumas, skirtingai nei vyrų, reikšmingai nepadidėjo (p > 0,05). Abiejų tirtų grupių subjektyvus raumenų skausmas buvo panašus (p > 0,05). Valingų ir nevalingų raumenų susitraukimo jėgos kitimas atsigavimo metu nuo lyties nepriklausė. Pakartojus raumenų pažeidą sukeliantį fi zinį krūvį moterų raumenyse pasireiškė mažesnis mažų dažnių nuovargis raumeniui esant ilgam; po pakartoto krūvio moterų kreatinkinazės aktyvumas mažesnis nei vyrų; subjektyvus raumenų skausmas ir motorinės sistemos atsigavimo greitis po pakartoto krūvio lyties požiūriu yra panašus.

No Thumbnail Available
Publication
Metadata only

The relationships between the swimming velocity and selected technical parameters of national level breaststroke swimmers

2008, Satkunskienė, Danguolė, Skyrienė, Valentina