Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/21534
Now showing 1 - 3 of 3
 • Publication
  Constructing human freedom
  [Žmogaus laisvės apibrėžtis : pabėgėlų konvencija ir įtakos tinklai]
  research article
  Kathrani, Paresh
  Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, Nr. 3(7)., p. 115-124
  The Universal Declaration of Human Rights 1948 sought to uphold the minimum conditions by which all people lead their lives. The instrument was based on the assumption that there was a certain level of freedom that was necessary for people everywhere to live - and UN viewed that the Convention relating to the Status of Refugees 1951 and its subsequent Protocol 1967 would enable people to protect this freedom if it was threatened. However, this has been affected with respect to refugee protection by the operation of intersubjective power.It is argued that it is necessary to explicate such power networks in order to ensure that both policy makers and people appreciate its effects and thereby the need to give human rights norms their proper weight.
 • Publication
  The neo-liberal state in a post-global
  [Neoliberali valstybė postglobaliniame pasaulyje]
  research article
  Schulze, David
  Socialinių mokslų studijos = Social sciences studies : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, Nr. 3(7)., p. 7-17
  Neo-liberalism has been the dominant political–economic ideology defining the state and the world economy since the late 1970s. Neo-liberalism is a political–economic theory committed to laissez-faire market fundamentalism, a minimalist role for state intervention into the economy, and free trade and open borders. The global financial crisis that began in 2008 challenges the neo-liberal views of the state in numerous ways. This article describes the rise of the neo-liberal state, the ways the global crisis created a crisis for it, and then how the response to it questions its legitimacy and viability. The article concludes with detailing the various problems with neo-liberalism, calling for a rethinking of state theory within a new post-global economic order.
 • Publication
  Suinteresuotų asmenų dalyvavimas Lietuvos saugomų teritorijų valdyme
  [Stakeholder participation in the management of Lithuanian protected areas]
  research article
  Socialinių mokslų studijos = Social sciences studies : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, Nr. 3(7)., p. 125-143
  Saugomų teritorijų reikšmė siekiant išsaugoti gamtines ir kultūrines vertybes yra labai didelė, palyginti su kitomis teritorijomis, taigi jos visuomenės gyvenimui ypač svarbios. Dalis visuomenės nuolat ar laikinai naudojasi saugomomis teritorijomis, jų gamtos, kultūriniais, rekreaciniais ištekliais, yra suinteresuota teritorijų plėtra. Vienas svarbiausių saugomų teritorijų valdymo tikslų yra subalansuoti vertybių išsaugojimą ir visuomenės poreikių tenkinimą bei užtikrinti darnų teritorijos vystymą.Straipsnyje nagrinėjami suinteresuotųjų asmenų saugomose teritorijose išteklių naudojimo ir teritorijų plėtros poreikiai bei jų galimybės dalyvauti valdymo procese. Taip pat aptariami suinteresuotųjų asmenų, visuomenės ir saugomų teritorijų valdytojų konfliktai bei skirtingų šalių dialogų galimybės. Remiantis tarptautine patirtimi analizuojamos suinteresuotųjų asmenų galimybės įsitraukti į Lietuvos saugomų teritorijų valdymą, apžvelgiama dabartinė praktika. Darbe vertinamos saugomų teritorijų jungtinių tarybų, kurios yra svarbiausia suinteresuotųjų asmenų įtraukimo į teritorijų plėtros valdymą forma, veikla, jų rezultatai ir efektyvumas. Straipsnyje pabrėžiama, kad jungtinės tarybos veikia neefektyviai, o skirtingų suinteresuotųjų šalių dialogai yra nerezultatyvūs, nurodomos šio reiškinio pagrindinės priežastys.