Publication:
Identifying new social movements in Lithuania: the case of local food

No Thumbnail Available
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2018
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
This paper presents a New Social Movement approach to the studies of local food system development. It aims to identify whether local food initiatives coalesce into a movement in Lithuania, drawing on the characteristics derived from the New Social Movement theory. Discourse analysis and semi-structured interviews with representatives of local food organizations and initiatives are applied as main methods of the study. Results reveal that social processes around local food are characterized by much unified commitment of participants to a cause, moderately expressed opposition to the adversary of movement, and fainting networking among them. The evidence of all applied characteristics suggests that local food movement is present in Lithuania yet in the incoherent and insubstantial form.
Straipsnyje pateikiamas vietos maisto sistemos raidos vertinimas iš naujųjų socialinių judėjimų teorinės prieigos. Remiantis šios prieigos išskiriamais socialinių judėjimų bruožais, siekiama nustatyti, ar vietos maisto iniciatyvos Lietuvoje priklauso socialiniam judėjimui. Pagrindiniai tyrimo metu taikomi metodai – diskurso analizė ir pusiau struktūruoti interviu su vietos maisto organizacijų ir iniciatyvų atstovais. Atliktas tyrimas parodė, kad socialiniai procesai, susiję su vietos maistu Lietuvoje, pasižymi labai vieninga dalyvių pozicija dėl bendro siekiamo tikslo, vidutiniškai išreikšta konfliktine sąveika su judėjimo oponentu ir silpnėjančia tarpusavio tinklaveika. Socialinio judėjimo bruožų vertinimas leidžia daryti išvadą, kad vietos maisto judėjimas Lietuvoje egzistuoja, tačiau kol kas nėra nei nuoseklus, nei įsitvirtinęs.
Description
Keywords
Social movement, New Social Movement theory, Local food initiatives, Socialinis judėjimas, Naujųjų socialinių judėjimų teorija, Vietos maisto iniciatyvos
Citation