3. Projektinės veiklos medžiaga / Project materials

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 18
 • Marketa Rusnakova
  Vilnius : Mykolas Romeris University, 2023
  We present to you a publication that is a joint work of teachers from different levels of the educational system. In this publication, the knowledge, experience and skills of teachers/educators who perceive the development of the school system, especially classroom processes in direct work with children, in their countries, have been combined. Thanks to the Erasmus+ Strategic partnerships project „Upgrade with Learner-centred Approach“, a team of innovative teachers has been created. Innovative teachers, who want to develop themselves and their work in the classroom. However, they do not want to keep their knowledge and experience to themselves and therefore summarized it in this publication. In November 2022, as one of the outputs of the above-mentioned project, we organized the conference ULCA Pathway to Excellent Schools - Knowledge-sharing and Networking in Education. This conference was a key event organized by a team of project partners led by a team from the Faculty of Education of the Catholic University in Ružomberok. Teachers from 5 European countries were involved in the project: Slovakia, Latvia, Lithuania, North Macedonia and Slovenia.
    20
 • book
  Indrašienė, Valdonė
  ;
  Jegelevičienė, Violeta
  ;
  Merfeldaitė, Odeta
  ;
  Penkauskienė, Daiva
  ;
  Pivorienė, Jolanta
  ;
  Railienė, Asta
  ;
  Sadauskas, Justinas
  ;
  Valavičienė, Natalija
  Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2021
    7  10
 • book
  Lemesos : European Network for Environmental Citizenship, 2019
  This booklet is based on work from Cost Action ENEC – European Network for Environmental Citizenship (CA16229) supported by COST (European Cooperation in Science and Technology). COST (European Cooperation in Science and Technology) is a pan-European Intergovernmental Framework. Its mission is to enable break-through scientific and technological developments leading to new concepts and products and thereby contribute to strengthening Europe’s research and innovation capacities.
    6
 • book
  Balundė, Audra
  ;
  Jovarauskaitė, Lina
  ;
  Kaniušonytė, Goda
  ;
  Žukauskienė, Rita
  ;
  Poškus, Mykolas Simas
  Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2021
    20
 • book
  Balžekienė, Aistė
  ;
  Telešienė, Audronė
  ;
  Balundė, Audra
  ;
  Jovarauskaitė, Lina
  Brussels : COST, 2019
  Europos aplinkosauginio pilietiškumo tinklas (ENEC) yra finansuojamas iš COST veiklos (CA16229-Horizon 2020) lėšų. Tinklas vienija virš 130 ekspertų iš 38 šalių, kurių tikslas geriau pažinti ir suprasti aplinkosauginio pilietiškumo praktikas bei vertinimą Europoje ir kitose dalyvaujančiose šalyse. Aplinkosauginio pilietiškumo koncepcija yra svarbi skirtingose mokslo kryptyse, pvz. ekonomikoje, politikoje, filosofijoje, organizacijų bei verslo vadyboje ir marketinge, tad toliau galėtų labiau įsitvirtinti ugdymo moksluose. Šiuolaikinė ekologinė krizė, klimato kaita, bioįvairovės nykimas, oro tarša ir visos kitos vietinės ar pasaulinės aplinkos problemos reikalauja tokio švietimo, kuris įgalintų aplinkosauginį pilietiškumą. Švietimas atlieka esminį vaidmenį formuojant ateities aplinkosauginius piliečius. Švietimo aplinkosauginiam švietimui pedagoginė prieiga yra kaip tik tinkamas pasiūlymas. Prieiga rekomenduoja specifinius elementus, pvz. pakopas ir žingsnius, bet nereikalauja sekti juos visus, ar taikyti juos siūloma tvarka. Priklausomai nuo to, kokia aplinkos problema yra tyrinėjama, kokiama ugdymo lygmenyje (pvz.: pradiniame ar viduriniame) ir kokioj edukacinėje aplinkoje (pvz.: formalioje ar neformalioje), gali būti atliekama reikiama elementų diferenciacija ar pataisymai. Mes tikimės, kad ši medžiaga bus naudinga švietėjų bendruomenei.
    12