Publication:
Kokių įstatymų ir kitų teisės aktų atitiktį Konstitucijai tiria Konstitucinis Teismas?

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Sinkevičius, Vytautas
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Straipsnyje nagrinėjami Konstitucinio Teismo įgaliojimai tirti įstatymų ir kitų teisės aktų atitiktį Konstitucijai. Konstitucijos 102 ir 105 straipsniuose nurodytas teisės aktų, kuriuos gali tirti Konstitucinis Teismas, sąrašas nėra išsamus. Konstitucinis Teismas turi įgaliojimus tirti ne tik galiojančių, bet ir negaliojančių įstatymų ir kitų teisės aktų atitiktį Konstitucijai, taip pat referendumu priimtų įstatymų atitiktį Konstitucijai. Konstitucinis Teismas gali spręsti, ar Konstitucijai neprieštarauja ne tik Seimo, bet ir referendumu priimti įstatymai dėl Konstitucijos pakeitimo.
The Constitutional Court has the powers to investigate whether any law or other legal act adopted by the Seimas, also whether any act of the President of the Republic or any other act of the Government is not in conflict with the Constitution irrespective of whether a respective legal act is (or could be) marked top secret, secret, or confidential, or bears any other marking.
Description
Keywords
Konstitucija, Konstitucinio Teismo įgaliojimai, Referendumas, Constitution, Powers of the Constitutional Court, Referendum
Citation
Collections