Publication:
Interaction between the state executive authorities: European Experience and lessons for Ukraine

No Thumbnail Available
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
The problems which emerge in Ukraine while forming relations between state governance authorities of different levels are considered. The factors which influence formation of their effective interaction basing on the principle of systemic approach and in the light of Polish, Hungarian and British experience in the organization of public administration system are analyzed. General and specific tendencies of reforming systems of public administration in European countries are determined, basic approaches to reforming administrative systems are analyzed, the evolution of the system of values which make the bases for the managerial process is researched.
Kitų Europos šalių patirties aspektu straipsnyje analizuojamos Ukrainos įvairių valstybės valdymo ir savivaldos institucijų sąveikos problemos. Sisteminiu požiūriu aptariant šias problemas ir teikiant rekomendacijas joms spręsti, remiamasi Jungtinės Karalystės, Lenkijos ir Vengrijos patirtimi. Straipsnyje akcentuojami bendrieji ir specifiniai šių šalių viešojo administravimo reformų bruožai bei vertybių evoliucija, ir teigiama, kad, įvertinant Ukrainos situaciją, negalima aklai kopijuoti kitų šalių valdymo patirties, o reikia ieškoti būdų taikyti tą patirtį, sistemiškai analizuojant įvairaus lygio valdžios institucijų geresnio bendradarbiavimo sąlygas.
Description
Keywords
Ukraine, Executive authority, Governance, Public administration, Ukraina, Vykdomoji valdžia, Vykdomosios valdžios įstaigos, Viešasis adminstravimas
Citation
Collections