Publication:
Juodžiausias Mykolo Römerio gyvenimo tarpsnis

No Thumbnail Available
Date
2017
Authors
Maksimaitis, Mindaugas
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Straipsnyje apibūdinami paskutiniai penkeri profesoriaus M. Römerio gyvenimo metai, sutapę su viena kitą keitusiomis Lietuvos okupacijomis Antrojo pasaulinio karo metais, esmingai pakitus gyvenimo sąlygoms, atitolus ne tik nuo jam buvusios būdingos aktyvios valstybinės ir visuomeninės veiklos, bet ir įprasto akademinio darbo.
This article covers the last five years of Professor’s M. Römeris life, coincided with several occupations of Lithuania, which followed one after another during the Second World War. These last five years were marked with major changes of living conditions that lead to distancing himself not only from active public and social activities, but also from usual academic work.
Description
Keywords
Römeris, Mykolas, 1880-1945, teisės mokslas, biografija, Römeris, Mykolas, 1880-1945, law science, biography
Citation