1. Humanitariniai mokslai / Humanities Sciences

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 62
 • book
  Vilnius : Lietuvos teisės universitetas, 2003
  Mokomasis leidinys "Administration centrale de l'Etat" ("Valstybės centrinis valdymas") skirtas Teisės universiteto Teisės, Valstybinio valdymo bei Viešojo administravimo fakultetų dieninio, vakarinio ir neakivaizdinio skyrių studentams.
    6
 • book
  Vilnius : Lietuvos teisės universitetas, 2003
    4  6
 • book; ;
  Fisher, James E.
  ;
  Romualdas Juzefovičius
  Vilnius : Lietuvos teisės universitetas, 2003
  Knygoje analizuojamas globalizacijos žengimas per pasaulį, jos teigiamybės ii neigiamybės, laimėjimai ir grėsmės, problemos, ypač svarbios Lietuvos visuomenei. Įvairių sričių mokslininkai svarsto taikos, saugumo, tvarios plėtros problemas. Monografija pradedama apmąstymais apie kultūrą, kuri būtų palanki taikai pasaulyje. Gilinamasi į ekonominio fundamentalizmo pavojus: žinių ir mokslo likimą naujųjų informacinių technologijų erdvėje; visuomenės savimonės ugdymą globali-zuojamoje visuomenėje: kultūrinės įvairovės ir tautinio tapatumo išsaugojimą kosmopolitizmo grėsmių akivaizdoje. Knygos autoriai pateikia ne vien informaciją, bet kelia klausimus ir siūlo jų sprendimo būdus.
    8
 • book
  Vilnius : Lietuvos teisės universitetas, 2003
    5
 • book
  Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008
  Mokomoji priemonė „Šeimos fenomenas modernioje visuomenėje“ II dalis skirta Socialinės politikos fakulteto studentams. Čia įvairiais aspektais nagrinėjama šeima – šeimos sampratos kitimas, santuoka, įvairūs bendro gyvenimo modeliai, tėvų ir vaikų santykiai, įvaikinimas, šeimos politika ir kt. Paruošta priemonė ne tik moko vokiečių kalbos, bet ir pateikia vertingos medžiagos apie socialinį darbą. didžiausias dėmesys skiriamas skaitymo ir komunikacijos įgūdžių formavimui, tačiau yra daug užduočių taip pat ir rašymo bei klausymo gebėjimų ugdymui. Ši metodinė priemonė galėtų būti įdomi ir naudinga ir tiems, kas domisi šeimos problemomis ir kartu norėtų pagilinti savo vokiečių kalbos žinias, mėgsta skaityti ir bendrauti vokiškai.
    2