1. Humanitariniai mokslai / Humanities Sciences

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 62
 • book
  Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2015
  Knygoje siekiama identifikuoti, kokie bruožai, būdingi šiuolaikiniam Lietuvos visuomenės mąstymui, yra atėję tiek iš praėjusios politinės epochos, tiek iš viso dvi dešimtojo amžiaus, kuris buvo vientisas Europos mentaliteto požiūriu. Išeities taškas yra svarstymas praėjusio šimtmečio karų, suformavusių Europos ir visų pirma okupuotųjų šalių visuomenių pasaulėžiūrą, dvasios prioritetus ir pakeitusių šių visuomenių mąstymą. Žvelgiama į pasikeitusį ir besikeičiantį Lietuvos visuomenės mentalitetą jo istoriniu, socialiniu, kultūriniu aspektu; gilinamasi į mentaliteto destrukcijas, jų galimas priežastis ir pasekmes, ryšį su konkrečiais vyksmais, kurių terpėje gyvena ir dalyvauja individai; į visuomenės mąstymo ištakas tragiškojo dvidešimtojo amžiaus karuose, okupacijose, vadovaujantis nuostata, jog „nenormalaus“ pasaulio negalima vertinti normalaus pasaulio kriterijais. Dėmesys skiriamas Lietuvos visuomenės hipertrofuotam (jei ne iškreiptam) laisvės ir atvirumo pojūčiui, mąstymo chaosui, kartų ginčui. Apžvelgiamos socialinių sąlygų ir individo būklės jomis įtaka mentaliteto lūžiams ir destrukcijoms, visų pirma, skurdo sąlygoms, kuriomis žmonės kovoja už savo ir artimųjų gyvenimus. Taikoma kompleksiškumo metodologija, leidžianti paaiškinti procesą, jo nesustabdydama. Šiuolaikinės pažinimo paradigmos integracinis daugiadisciplinis požiūris pradeda savo kelią Lietuvoje ir įsilieja į pasaulinę filosofijos erdvę.
    28  8
 • book
  Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2010
  Šis vadovėlis nėra parengtas tradiciniu būdu: gramatika, tekstai, žodynėlis. Kadangi lotynų kalba ne filologams dėstoma labai trumpai ir tikslas yra tik pagilinti specialybės (teisės, istorijos, filosofijos) žinias, svarbu, kad studentas, mokydamasis morfologijos, fonetikos bei sintaksės, rastų kuo daugiau teisės šaltinių, frazeologijos, terminų bei romėnų juristų definicijų. Todėl į vadovėlį įtraukti netradiciniai skyriai: Romėnų teisės terminai, Apibrėžimai, Frazeologija. Šių skyrių medžiaga padės rašant kursinius, bakalaurų bei magistrų darbus, rengiant pranešimus, kai būtini Europos valstybių teisės istorijos elementai. Šiuo vadovėliu galės naudotis ne tik studentai, bet ir visi, kas savo darbe susiduria su Europos teisės istorija, lotyniškos kilmės tarptautine leksika, romėnų teisės terminais – istorikai, politikai, mokytojai.
    41  35
 • book; ;
  Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2009
    69  25
 • book
  Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2005
  Šis vadovėlis nėra parengtas tradiciniu būdu: gramatika, tekstai, žodynėlis. Kadangi lotynų kalba ne filologams dėstoma labai trumpai ir tikslas yra tik pagilinti specialybės (teisės, istorijos, filosofijos) žinias, svarbu, kad studentas, mokydamasis morfologijos, fonetikos bei sintaksės, rastų kuo daugiau teisės šaltinių, frazeologijos, terminų bei romėnų juristų definicijų. Todėl į vadovėlį įtraukti netradiciniai skyriai: Romėnų teisės terminai, Apibrėžimai, Frazeologija. Šių skyrių medžiaga padės rašant kursinius, ba-kalaurų bei magistrų darbus, rengiant pranešimus, kai būtini Europos valstybių teisės istorijos elementai. Šiuo vadovėliu galės naudotis ne tik studentai, bet ir visi, kas savo darbe susiduria su Europos teisės istorija, lotyniškos kilmės tarptautine leksika, romėnų teisės terminais - istorikai, politikai, mokytojai.
    95  288
 • Publication
  Europos galia pasaulyje : kolektyvinė monografija
  [L’Europe en tant que puissance mondiale]
  book
  Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2010
  The idea of the book was endorsed by the Cultural Centre of the French Embassy in Lithuania while the necessary financial support was kindly provided by Vilniaus Energija, a joint-stock company based on French capital.
    25  24