Publication:
Elektroninių viešųjų paslaugų naudojimo ir informacinių sistemų sąveikumo vertinimas

No Thumbnail Available
Date
2009
Authors
Dzemydienė, Dalė
Naujikienė, Ramutė
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Nagrinėjant elektroninės valdžios paslaugų efektyvaus realizavimo klausimus, viena pagrindinių problemų tampa administraciniuose padaliniuose išskirstytų informacinių sistemų sąveikumas. Daugeliui atliekamų atsiskaitomųjų operacijų nepakanka vienos institucijos saugomų duomenų, todėl racionaliai į bendrą veiklos infrastruktūrą turi įsikomponuoti išskirstytų sistemų saugaus bendravimo galimybės, nacionaliniu bei europiniu lygmeniu kuriamos kompiuterinės programinės priemonės, paspartinančios efektyvesnį e. viešųjų paslaugų diegimą. Informacinių sistemų sąveikumo reikalavimai paliečia bendrai naudojamų, tačiau skirtingose institucijose administruojamų ir palaikomų duomenų bazių fizinio, semantinio ir socialinio sąveikumo lygmenis. Straipsnyje nagrinėjami viešojo sektoriaus išskirstytų informacinių sistemų sąveikumo klausimai, susiję su elektroninių viešųjų paslaugų teikimo galimybėmis. Analizuojami bankinių informacinių sistemų įtakos rodikliai viešojo administravimo sistemos e. paslaugų vykdymo funkcijoms atlikti. Rezultatai, analizuojant viešojo administravo funkcijų statistinius rodiklius, rodo naujus pokyčius, atsirandančius informacinių ryšių technologijų plėtros įtakoje, kaip keičiasi viešųjų paslaugų teikimo gyventojams galimybės. Atsiranda naujos viešųjų paslaugų valdymo formos elektroninėje erdvėje.
When analyzing the problems of effective realization of e-governance services one of the main issues becomes the interoperability of information systems and databases, distributed in different administrative departments. The realization of e-services usually requires information from distributed information systems, stored and maintained in different formats and software environments. The rationally organized integrated infrastructure of distributed systems requires additional means and components for supporting the safe communication possibilities. The organizational activities have been maintained on the national and inter-European levels and software programs must follow the requirements of standards that speed up the realization of e-public services. Interoperability requirements of the distributed public administration systems concern physical, semantic and socio-organizational interoperability levels. The effective hotspots of e-ban-king systems and applicable integrated interfaces for consumers influence the popularity of these systems and take dividends for the growing economic value in the development of public administration services or the portal of e-govemment. The analysis of statistical indicators of e-public services is made on the effectiveness of distributed information systems applications. New tendencies are recognized according to statistical evaluation of indicators, electronic service abilities in the public administration sector.
Description
Keywords
Viešasis administravimas, Informacinės sistemos, Public administration, Information systems
Citation
Collections