Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/21311
Now showing 1 - 5 of 5
 • Publication
  IT paslaugų valdymo tobulinimas klientų aptarnavimo versle: atvejo analizė
  [Improving IT Service Management in Customer Service Business: A Case Study]
  research article;
  Norkus, Justinas
  Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidyjkla, 2021, t. 91., p. 8-25
  Informacinių technologijų paslaugas teikiančiose struktūrose dažnu atveju iškeliami tikslai paslaugų kokybei ir valdymui gerinti. Gebėjimas išlikti konkurencingam yra vienas svarbiausių kiekvienos šiuolaikinės organizacijos sėkmės faktorių, todėl kiekvienas verslas siekia tobulėti ir seka technologines naujoves. Tam, kad procesai versle būtų sėkmingi, privalu remtis racionaliais ir gerai apgalvotais sprendimais, o šiuos sprendimus labai dažnai padeda priimti būtent panaudojant technologijas gauta ir susisteminta informacija bei žinios. Daugeliu atvejų duomenimis grįsti sprendimai sukuria prielaidas išvengti didelių rizikų arba jas sumažinti. Straipsnyje nagrinėjamos IT procesų taikymo klientų aptarnavimo paslaugoms gerinti galimybės ir, atlikus tyrimą, pateikiamos jų tobulinimo galimybės. Kadangi klientų pasitenkinimas suteiktomis paslaugomis tiesiogiai koreliuoja su paslaugų kokybe, nuolatinis teikiamų paslaugų procesų vertinimas ir optimizavimas yra neišvengiamas. Tyrimo tikslas yra ištirti ir empiriškai įvertinti esamus pasirinktos įmonės IT incidentų valdymo procesus bei numatyti jų tobulinimo galimybes. Atlikus incidentų valdymo procesų analizę pasirinktoje įmonėje (atvejo analizė), identifikuotiems trūkumams likviduoti pateiktas incidentų valdymo procesų patobulinimas. Atlikto patobulinimo efektyvumui įvertinti taikyti aprašomosios ir išvadų statistikos metodai, kurie parodė, kad patobulintas procesas turėjo statistiškai reikšmingą teigiamą įtaką klientų aptarnavimo paslaugų kokybei gerinti. Todėl galima teigti, kad įgyvendinti pakeitimai yra efektyvūs ir naudingi įmonės veiklos kontekste.
    6
 • Publication
  Moterų benamystė: priežastys, įtaka sveikatai, išgyvenimo strategijos ir benamėms teikiamos socialinės pagalbos formos
  [Women’s homelessness: causes, impact on health, survival strategies and forms of social assistance for homeless women]
  research article
  Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018, t. 81., p. 106-120
  Straipsnyje apžvelgiami užsienio ir Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatai, atskleidžiantys moterų benamystės specifiką. Aptariama benamystės samprata ir priežastys, moterų benamystės ypatumai bei benamystės pasekmės sveikatai; apibendrinamos moterų benamių taikomos strategijos, padedančios išgyventi gatvėje; įvertinamos specializuotos pagalbos centrų teikiamos paslaugos smurto artimoje aplinkoje aukoms bei Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybėse taikomos socialinės paramos ir pagalbos priemonės benamiams; numatoma tolesnių empirinių tyrimų poreikis ir kryptys.
  Scopus© SNIP 0
 • Publication
  Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimai žiniasklaidoje: atvejo analizė
  [Changes of alcohol control law in online media: A case study]
  research article
  Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018, t. 82., p. 50-68
  Straipsnis skirtas išanalizuoti, kaip buvo atspindėti Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimai, priim- ti 2017 m. birželio 1 d., trijuose skaitomiausiuose Lietuvos internetiniuose dienraščiuose: 15min.lt, Delfi.lt, Lrytas.lt. Tyrimas, kuriame analizuoti straipsniai, publikuoti nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki liepos 30 d., parodė, kad internetiniai Lietuvos dienraščiai Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimus atspindėjo šališkai.
    1Scopus© SNIP 0
 • Publication
  Motinų raiška „Facebook“ socialiniame tinkle
  [The expression of mothers in facebook]
  research article
  Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017, [t.] 77., p. 49-74
  Skaitmeniniame amžiuje matomas ryškus naujas tėvų dalijimosi vaikų atvaizdais socialiniuose tinkluose fenomenas, kuris neaplenkė ir Lietuvos. Šis reiškinys formuoja naują aktualiją – etikos, moralės ir saugumo klausimą viešinant mažamečių savo vaikų nuotraukas socialiniuose tinkluose. Straipsnyje analizuojamas komunikacinis motinų elgesys socialiniame tinkle „Facebook“ ir keliamas probleminis klausimas: kaip motinos, viešindamos savo vaiko atvaizdus socialiniame tinkle „Facebook“, naudoja vaiką savo poreikiams tenkinti. Atliktas tyrimas iliustruoja motinų raiškos ypatumus socialiniame tinkle „Facebook“ naudojant savo vaiko atvaizdus ir padeda įvertinti motinų socialinės elgsenos šiame tinkle santykį su asmenybės bruožais. Tyrimo metu nustatyti motinų raiškos modeliai brėžia sąsajas su asmenybės tipais, sociokultūriniu statusu ir atskleidžia motinų, dalyvaujančių „Facebook“ tinklo veikloje, atsakomybės trūkumo vaiko atžvilgiu veiksnius.
    1  1Scopus© SNIP 0
 • Publication
  Žemės paviršiumi judančių objektų stebėjimo ir vizualizavimo daugiasluoksniuose geografiniuose žemėlapiuose galimybės
  [Real-time visualization possibilities of mobile objects in multilayer geographical maps]
  research article;
  Paliulionis, Viktoras
  ;
  Paliulionienė, Laima
  Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015, t. 73., p. 135-146
  Straipsnyje nagrinėjamos judančių objektų stebėjimo ir vizualizavimo galimybės naudojant daugiasluoksnius žemėlapius, taikomus geografinėse informacinėse sistemose (GIS). Pateikiami su mobiliuoju įrenginiu susijusių išmaniųjų paslaugų integravimo realizaciniai sprendimai. Kadangi galima pasitelkti internete veikiančios GIS „Google Earth“ programos priemones realiuoju laiku vizualizuoti judančius objektus geografiniame žemėlapyje, straipsnyje bandoma parodyti išplėtotas daugiasluoksnių žemėlapių taikymo galimybes. „Google Earth“ programoje naudojamą geografinių objektų žymėjimo kalbą KML galima pritaikyti stebimo objekto koordinačių žymėjimui ne tik šiame žemėlapyje, bet ir prie nustatytų koordinačių jungti įvairius vaizduojamus žemėlapių sluoksnius bei kitas paslaugas. Integruojamų paslaugų priemones padės sujungti į visumą mobilių objektų stebėjimo geografinės informacinės sistemos „Akis-GE“ modulis, kuris tampa pagrindiniu sistemos komponentu. Gauti rezultatai demonstruoja mobiliojo ryšio priemonėmis perteikiamų duomenų, susijusių su stebimo objekto koordinatėmis ir jo judėjimo maršrutu, animavimo galimybes realiu laiku, naudojant kelių sluoksnių žemėlapius, kurie gali suteikti dar ir papildomos informacijos apie toje vietovėje vykstančius reiškinius ir situacijas.