Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/21036
Now showing 1 - 10 of 11
 • Publication
  Training specialists in accountancy in Lithuania
  [Buchalterinės apskaitos specialistų rengimas Lietuvoje: [monografijos recenzija]]
  review article
  Grundey, Dainora
  Transformations in business and economics / Vilnius University. Kaunas Faculty of Humanities, Brno University of Technology. Faculty of Business and Management, University of Latvia. Faculty of Management and Economics. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009, vol. 8, no. 1., p. 180-183
  WOS© IF 1.205WOS© AIF 1.413
 • Publication
  Foundations of Lithuanian energy economy
  [Lietuvos energetikos ekonomikos pagrindai: [knygos recenzija]]
  review article
  Grundey, Dainora
  Transformations in business and economics / Vilnius University. Kaunas Faculty of Humanities, Brno University of Technology. Faculty of Business and Management, University of Latvia. Faculty of Management and Economics. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008, vol. 7, no. 3., p. 188-191
  WOS© IF 1.711WOS© AIF 1.312
 • Publication
  Economy, anti-economy and globalisation
  [Ekonomika, antiekonomika ir globalizacija: [recenzija]]
  review article
  Gronskas, Vladas
  ;
  ;
  Girdzijauskas, Stasys Albinas
  ;
  Grundey, Dainora
  Transformations in business and economics / Vilnius University. Kaunas Faculty of Humanities, Brno University of Technology. Faculty of Business and Management, University of Latvia. Faculty of Management and Economics. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008, vol. 7, no. 2., p. 166-171
  WOS© IF 1.711WOS© AIF 1.312
 • Publication
  The impact of economic receptiveness to economic development of Central and Eastern European countries
  [Ekonominio imlumo poveikis Centrinės ir Rytų Europos šalių ekonominiam vystymuisi]
  research article
  Šavrina, Baiba
  ;
  Grundey, Dainora
  Transformations in business and economics. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008, vol. 7, no. 2, suppl. B., p. 20-33
  The paper aims at disclosing the economic receptiveness of Central and Eastern European Countries (CEEC) to economic development. Therefore, the following research directions are supported: a) the phenomenon ((fan open economy in transition countries is defined; b) main strategic models of multinational companies are described; c) the situation of foreign direct investment (EDI) in CEEC is evaluated; d) differences between Central and Eastern European Countries and the degree of liberalization and competitiveness of the Region of Central and Eastern Europe are identified. The paper concludes with positive and negative effects of the market openness in the countries of East-Central Europe.
  WOS© IF 1.711WOS© AIF 1.312
 • review article
  Grundey, Dainora
  Transformations in business and economics. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008, vol. 7, no. 2., p. 172-174
  Per praėjusį dešimtmetį Lietuvoje ir užsienyje pasirodė daug mokslinių publikacijų, kuriose išdėstomos darnaus vystymosi, aplinkosaugos politikų integravimo į ūkio šakų plėtrą strategijos, pateikiamos ekonominių aplinkosaugos instrumentų taikymo problemos. Autoriai prof. D. Štreimikienė, prof. R. Čiegis ir prof. V. Jankauskas suformulavo tokį monografijos tikslą - remiantis teorine energijos rinkos trūkumų analize ir užsienio šalių mokslininkų darbais šioje srityje, ištyrinėti įvairius galimus energijos rinkos trūkumų įveikimo būdus bei pasiūlyti suderintas politikos priemones darnaus energetikos vystymosi politikai įgyvendinti Lietuvoje. Monografija susideda iš penkių dalių ir devynių skyrių: I dalis: Teoriniai darnaus vystymosi ir intervencijos į rinkas aspektai. II dalis: Aplinkosauginiai darnaus energetikos vystymosi apsektai. III dalis: Socialiniai darnaus energetikos vystymosi aspektai. IV dalis: Ekonominiai darnaus energetikos vystymosi aspektai. V dalis: Darnaus energetikos vystymosi vertinimas. Monografijoje autoriai kompleksiškai nagrinėja energijos rinkų trūkumus bei pateikia vientisą ir pagrįstą priemonių sistemą šiems trūkumams įveikti. Siekiama, kad energetikos plėtra Lietuvoje būtų darni, atsižvelgiant į energetikos plėtros prioritetus. Monografijoje gauti rezultatai ir įžvalgos gali būti panaudotos, rengiant Nacionalinės energetikos strategiją, ypač akcentuojant darnaus energetikos vystymo aspektus. Darbe atlikti tyrimai leis ateityje nuodugniau įvertinti aplinkosauginius, socialinius ir ekonominius darnaus energetikos vystymosi aspektus.
  WOS© IF 1.711WOS© AIF 1.312
 • review article
  Grundey, Dainora
  Transformations in business and economics. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008, vol. 7, no. 1., p. 194-195
  marketingo tyrimų užsakovui ši knyga teiks žinių ir medžiagos, kuri jam bus naudinga tada, kai reikės priimti įvykdytus marketingo tyrimų projektus ir įvertinti gautų rezultatų kokybė ir patikimumą; marketingo tyrimų projektus vykdantiems tyrėjams vadovėlio medžiaga leis pasitikrinti, kaip jų naudojami metodai ir veiksmai dera su visuotinai žinomomis ir pripažintomis teorijomis bei metodais, ir kur jie yra pažengę toliau taikydami patobulintus ar naujus metodus.
    6WOS© IF 1.711WOS© AIF 1.312
 • Publication
  Analysis of enterprise performance: gathering, systemizing and evaluating information flows
  [Įmonių veiklos analizė: informacijos rinkimas, sisteminimas ir vertinimas: [knygos recenzija]]
  review article
  Grundey, Dainora
  Transformations in business and economics / Vilnius University. Kaunas Faculty of Humanities, Brno University of Technology. Faculty of Business and Management, University of Latvia. Faculty of Management and Economics. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008, vol. 7, no. 3., p. 184-187
  WOS© IF 1.711WOS© AIF 1.312
 • Publication
  Audit system: development and problems
  [Audito sistema: raida ir problemos: [knygos recenzija]]
  review article
  Grundey, Dainora
  Transformations in business and economics / Vilnius University. Kaunas Faculty of Humanities, Brno University of Technology. Faculty of Business and Management, University of Latvia. Faculty of Management and Economics. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008, vol. 7, no. 3., p. 192-196
  WOS© IF 1.711WOS© AIF 1.312
 • review article
  Grundey, Dainora
  Transformations in business and economics. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007, vol. 6, no. 2., p. 175-176
    1WOS© IF 0.75WOS© AIF 1.058
 • review article
  Grundey, Dainora
  Transformations in business and economics. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007, vol. 6, no. 2., p. 173-174
  WOS© IF 0.75WOS© AIF 1.058