Database.use.hdl: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/21169
Now showing 1 - 9 of 9
 • research article
  Lituanus : Lithuanian quarterly journal of arts and sciences. Chicago : Lituanus Foundation, 2021, vol. 67, no. 1., p. 5-12
 • research article
  Burba, Domininkas
  ;
  Lietuvos istorijos metraštis = The Year-book of Lithuanian History = Jahrbuch für litauische Geschichte. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2019, [t.] 2., p. 89-111
  Straipsnyje analizuojamas vieno žymiausių XVIII a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje gyvenusių ir Lietuvos vyriausioje mokykloje dėsčiusių mokslininko botaniko prancūzo Žano Emanuelio Žilibero gyvenimo epizodas - bandymas jį nunuodyti 1782 m. Remiantis teisminėmis bylomis ir profesoriaus bei jo žmonos asmenine korespondencija, atkuriamos pasikėsinimo detalės ir reakcija į šį įvykį.
 • Publication
  Tipologiškai artimi Lietuvai ūkiai: Čekija, Lenkija, Vengrija ankstyvaisiais Naujaisiais laikais
  [Economies typologically akin to Lithuania: the Czech Republic, Poland and Hungary in the early modern period]
  research article
  Žiemelis, Darius
  Lietuvos istorijos metraštis = The Year-book of Lithuanian History = Jahrbuch für litauische Geschichte / Lietuvos istorijos institutas. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2014, [d.] 2(2013)., p. 87-116
 • research article
  Zgodovinski časopis = Historical review. Lubljana : Zvezda zgodovinskih društev Slovenije, 2009, [Vol.] 63, [Nr.] 3-4(140)., p. 426-438
 • Publication
  Lietuvos kultūros sektoriaus globalėjimo link
  [Towards the globalisation of the Lithuanian cultural sector]
  research article
  Alperytė, Irena
  Acta Academiae Artium Vilnensis. Kultūra. Rinka. Visuomenė = Culture. Market. Society. Vilnius : Vilniaus dailės akademija, 2008, [Nr.] 50. ISBN 9789955854173., p. 13-49
  Straipsnyje siekiama apžvelgti internacionalizavimo ir globalizacijos tendencijas kultūroje bei jμ ryšį su kultūros operatoriμ mobilumu. Aptariami posttotalitariniμ šaliμ politinės kaitos aspektai, XX a. II -osios pusės Europos šaliμ sanglaudos etapai, brėžiami galimi Lietuvos kultūros globalėjimo kontūrai, numatomos kultūrμ dialogo tolesnės perspektyvos. Straipsnyje analizuojami kultūros politikos prioritetμ ir kultūros įstaigμ vadybos ir administravimo modeliμ kaitos atgarsiai, svarstomos galimybės taikyti projektμ vadybos patirtį kultūros įstaigose, panaudojant alternatyvius paramos šaltinius. Pateikiama originalaus tyrimo rezultatμ, atskleidžianciμ kultūros operatoriμ nuomone apie tarptautinio bendradarbiavimo galimybes ir kliūtis nūdienos Lietuvoje.
 • Publication
  Srpska politička desnica i srpsko nacionalno pitanje u Trojadnici krajem XIX. veka
  [Serbian political right and Serbian national question in Triune Kingdom at the end of 19th c]
  research article
  Zgodovinski časopis = Historical review. Ljubljana : Zveza Zgodovinskih Drustev Slovenije, 2006, vol. 60, no. 1-2., p. 123-137
  The article investigates the party policy of Serbian Independent Party in Zagreb upon the national identity of the Serbs and Serbian national question in the Triune Kingdom (Dalmatia, Croatia and Slavonia) as a part of political-national relations between Croats, Serbs, Italians and Hungarians in the years from 1881 to 1902. The ultimate goal of the party was to compel Croatian opposition politicians, especially those from nationalistic Croatian Party of Rights, to recognize existence of Serbs in Triune Kingdom as separate ethnolinguistic identity from Croats and to legally guarantee to Serbs certain national rights in order to protect their national identity. As the best sign of Croatian good will was proposed an introduction of common Croato-Serbian language instead of current Croatian one. However, in the cases of Croatian hardline policy toward Serbs, the party adopted the attitude according to which the Croats have been only specius of Serbian gens that means Croats are only the part of Serbian ethnolinguistic body. In this period of time it was mainly a common policy of both sides to negate separate national existence to eachother: Croat Party of Rights negated that Serbs are living on the territory of Triune Kingdom teaching that Serbs are Orthodox Croats (and Bosnian Muslims Islamic Croats), while Serbian Independent Party annulled national identity of Croats propagated that Croats are nothing else than Catholic Serbs (as well as that Bosnian Muslims are of Serb ethnolinguistic background).
 • Publication
  Nacionalno samoodredenje Hrvata i Srba putem jezika u Trojednoj Kraljevini Dalmaciji, Hrvatskoj i Slavoniji, 1835-1848 g
  [National self-determination of the Croats and Serbs by the language in the Triune Kingdom of Dalmatia, Croatia and Slavonia, 1835–1848]
  research article
  Zgodovinski časopis = Historical review. Lubljana : Zvezda zgodovinskih društev Slovenije, 2004, vol. 58, no. 3-4., p. 377-389
 • review article
  Jurgaitis, Robertas
  Lietuvos istorijos metraštis = The Year-book of Lithuanian History = Jahrbuch für litauische Geschichte / Lietuvos istorijos institutas. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2003, [Nr.] 2., p. 158-167
    3
 • review article
  Jurgaitis, Robertas
  Lietuvos istorijos metraštis = The Year-book of Lithuanian History = Jahrbuch für litauische Geschichte / Lietuvos istorijos institutas. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2001, [Nr.] 1., p. 243-247
    1