etd.page.titleprefix
Vizualiojo meno taikymo galimybės socialiniame darbe

No Thumbnail Available
Date
2015-01-08
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tarpdisciplininio pobūdžio darbo tikslas yra atskleisti vizualiojo meno taikymo socialiniame darbe teorines bei praktines galimybes, tiriant vizualiojo meno pritaikomumo aspektus socialinio darbo veiklos kontekste. Vizualiojo meno taikymo perspektyvas siekta išsiaiškinti pasitelkiant mokslinės literatūros analizės metodą, empirinio tyrimo kompleksinę metodologiją. Empiriniame tyrime taikytas kokybinis tyrimo metodas pateikiant informantams pusiau struktūruoto interviu apklausą raštu bei eksperimentiniu būdu panaudojant vizualųjį meną (nuotraukas) tyrimo metu. Tyrimo duomenų analizėje ir interpretacijoje buvo identifikuojama vizualiojo meno įtaka socialinio darbo problematikos atskleidimui. Tiriamųjų grupė – socialinės globos įstaigose gyvenantys jaunuoliai. Nustatyta, jog vizualiojo meno panaudojimas tyrime padėjo aktyvuoti ir palengvinti informantų komunikaciją bei padidinti kūrybiškumą apklausoje raštu, todėl pavyko geriau pažinti tiriamuosius. Tyrimo rezultatai suteikė pagrindą objektyvesniam informantų vertinimui bei globos namų jaunimo atžvilgiu labiau pritaikytam socialinio darbo veiklos projektavimui. Darbe nustatytas tiek teorinis, tiek praktinis pagrįstumas prasmingam ir įvairiapusiškam, tam tikrais aspektais išskirtinai vizualiajam menui būdingam taikymui socialinio darbo lauke.
The aim of this interdisciplinary work is to reveal this capability in theory as well as in practice, by analyzing the different aspects of the application of visual arts in social work. A study of the prospect of the application of visual arts was conducted by using the methodology of the empirical research for investigating scientific literature. A qualitative study of the empirical research was performed by using semi-structured surveys in writing as well as a tentative usage of visual arts (pictures) in it. The interpretation and the analysis of the collected data was used to identify the impact of visual arts, to reveal the issues in social work. The group surveyed consisted of youth, living in residential institutions of care. It was found that the usage of visual arts affected respondents’ communication skills and creativity in the process of the research. Furthermore, it led to a better acquaintance of the respondents. The results of the study broke ground to a more objective evaluation of the respondents and the development of social work in the residential institutions of care. This paper theoretically and practically justifies the significance of in some instances exclusive application of visual arts in the field of social work.
Description
Keywords
socialinis darbas, vizualusis menas, socialinio darbo klientas, social work, visual arts, client of social work
Citation