Mykolas Romeris University Research Management System (CRIS)

 

etd.page.titleprefix
Kupiškio rajono darnaus vystymosi ypatumai

No Thumbnail Available

Date

2009-12-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)

Abstract

Pirmojoje darbo dalyje atskleidžiama darnaus vystymosi koncepcijos raida, darnaus vystymosi įgyvendinimo situacija Lietuvoje bei ,,Vietos darbotvarkės 21“ procesas Lietuvos savivaldybėse. Antrojoje darbo dalyje atliekama Kupiškio rajono ekonominės, socialinės, aplinkos esamos būklės analizė, siekiant nustatyti esamą situaciją ir identifikuoti svarbiausias problemas. Atlikta analizė atskleidė, kad Kupiškio rajonas labiausiai kenčia nuo socialinių ir ekonominių problemų. Trečiojoje darbo dalyje atliekama ekspertinės apklausos rezultatų analizė. Apibendrinama, kaip esamą situaciją vertina ekspertai, kas jų nuomone jau padaryta sprendžiant aktualiausias problemas ir kaip jas siūloma spręsti. Statistinių duomenų analizės metu nustatytos rajono problemos sutampa su ekspertų įvardintomis svarbiausiomis problemomis.
The first part of the work reveals proces of the concept of sustainable development its implementation situation in Lithuania and „Local Agenda21“ process in Lithuanian municipalities. In the second part of the work is done analysis of the economical, social and environmental status in the Kupiskis area in order to determine the current situation and identify key issues. The present analysis revealed that Kupiskis area is mostly affected by social and economic problems. The third part of the work carried out analysis of the expert survey results. Summarizes how the current situation is assessed by the experts, what has been done in solving the most pressing problems by the experts opinion and how they offer to deal with it. Statistical data analysis determined that the problems of the region coincides with the experts named the most important problems.

Description

Keywords

darnus vystymasis, Darbotvarkė 21, Vietos darbotvarkė 21, sustainable development, Agenda 21, Local agenda 21

Citation