etd.page.titleprefix
Optimalaus investicinio portfelio iš AB SEB banko platinamų investicinių fondų sudarymas ir vertinimas

No Thumbnail Available
Date
2014-05-13
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
Abstract
Magistro baigiamąjame darbe atlikta AB SEB banko platinamų investicinių fondų lyginamoji analizė, suformuotas optimalus investicinių fondų portfelis. Pirmoje darbo dalyje nagrinėjama investicinio fondo samprata, veikimo principas, privalumai ir trūkumai, galimos rizikos. Aptariamas jų klasifikavimas. Pristatomi pagrindiniai investicinio portfelio formavimo aspektai, trumpai apžvelgiant žymiausias investicinio portfelio formavimo teorijas. Pateikiama aktyvaus ir pasyvaus investicinių fondų valdymo strategijų analizė. Antroje darbo dalyje pateikiami pagrindinai investicinių fondų efektyvumą analizuojantys rodikliai, apžvelgiama Lietuvos investicinių fondų rinka, analizuojami makroekonominiai veiksniai, darantys įtaką investicinių fondų pelningumui. Trečioje darbo dalyje apžvelgiami AB SEB banko platinimi investiciniai fondai, pateikiama jų grąžos ir rizikos analizė, formuojamas investicinių fondų portfelis, atliekami praktiniai skaičiavimai. Gauti rezultatai aptariami, pateikiamos išvados ir pasiūlymai.
Comparative analysis of mutual funds distributed by AB SEB bank was carried out and portfolio of mutual funds was formed in this master thesis. The conception of mutual fund, working principle, advantages and disadvantages, possible risks is analysed in the first part of the work. The classification is also discussed. The main aspects of formation of investment portfolio are presented, providing a brief review of most prominent theories of investment portfolio formation. The analysis of management strategies of active and passive mutual funds is given. In the second part the main indexes analysing the effectiveness of mutual funds are provided, the market of Lithuanian mutual funds is reviewed, macroeconomic factors affecting the profitability of mutual funds are analysed. In the third part the mutual funds distributed by AB SEB bank are reviewed, the analysis of return and risk is given, the portfolio of mutual funds is formed, the practical calculations are carried out. The obtained findings are discussed; the suggestions and conclusions are also provided.
Description
Keywords
investicinis fondas, investicinių fondų klasifikacija, makroekonominiai veiksniai, investicinio fondo vertinimo rodikliai, optimalus investicijų portfelis, mutual fund, classification of mutual funds, macroeconomic factors, indexes of evaluation of mutual fund, optimal investment portfolio
Citation