Mykolas Romeris University Research Management System (CRIS)

 

Publication:
International Standards and Citizens Assessment of Public Administration and Local Government Reform in Ukraine after 2014

No Thumbnail Available

Date

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2019

Research Projects

Organizational Units

relationships.isJournalIssueOf

Abstract

The aim of this research is to define the forms of implementation of the international standards of the public administration and local democracy in Ukraine after the Revolution of Dignity and to estimate the assessment of their implementation by the citizens. The scope of the research is defined by the support of the principle agreement that one of the main factors of the implementation of reforms, particularly in the field of public administration, was the factor of the international environment, firstly, of the European regional structures. The delay in adopting the necessary legislative decisions in the field of public administration, in particular decentralisation and implementation of administrative-territorial reform, and their financial, advisory and communication support, resulted in unsatisfactory evaluation of this process by citizens, reducing the level of their support for these reforms, despite the fact that in the first Post-Maydan years they were the most popular among Ukrainians.
Šio tyrimo tikslas yra apibrėžti viešojo administravimo bei vietos demokratijos tarptautinių standartų įgyvendinimo formas Ukrainoje po vadinamosios Orumo revoliucijos, o taip pat nustatyti, kaip šį įgyvendinimą vertina piliečiai. Tyrime remiamasi bendruoju susitarimo principu, jog vienas svarbiausių veiksnių, įgyvendinant reformas, ypač viešojo administravimo sektoriuje, yra tarptautinės aplinkos, ir visų pirma, Europos regioninių struktūrų veiksnys. Būtinųjų įstatymų leidybos sprendimų priėmimo vilkinimas viešojo administravimo sektoriuje, o tiksliau, administracinė decentralizacija, administracinės teritorinės reformos įgyvendinimas bei jų finansinės, patariamosios ir komunikacinės paramos politika, iššaukė nepalankų šio proceso rezultatų vertinimą piliečių akimis, o taip pat sumažėjusį pasitikėjimą šiomis reformomis, nors pirmaisiais metais po Maidano įvykių, tarp ukrainiečių jos buvo labai populiarios.

Description

Keywords

Public administration, Local government, Ukraine, International standards, Citizens assessment, Viešasis administravimas, Vietos valdžia, Ukraina, Tarptautiniai standartai, Piliečių vertinimas

Citation