Publication:
Apribojimai ir draudimai už Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimus: kai kurie probleminiai aspektai

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Kanapinskas, Virginijus
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Straipsnyje atskleidžiama, kad dabartinis teisinis reguliavimas, nustatantis apribojimus ir draudimus asmenims, pažeidusiems Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, kai kuriais svarbiais aspektais stokoja konstitucinio pagrindimo, aiškumo ir vidinės darnos. Tai sudaro prielaidas nevienodai aiškinti ir taikyti teisės normas, nustatančias apribojimus ir draudimus už minėto įstatymo reikalavimų pažeidimus. Šie teiginiai pagrindžiami analizuojant su tyrimo objektu susijusias teisės normas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo oficialiosios konstitucinės doktrinos, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijos ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos veiklos praktikos kontekste.
The aim of this article is to analyse restrictions and prohibitions for violations of Law on the Adjustment of Public and Private Interests in the Civil Service. The article reveals that the current legal regulation imposing restrictions and prohibitions on persons who violate Law on the Adjustment of Public and Private Interests in the Civil Service in some important aspects is not constitutionally based, uncertain and unsustainable. It is shown that the regulatory failures preconditions differently interpret and apply the law norms defining the restrictions and prohibitions for violations of the requirements of the mentioned law. This argument is supported by the analysis of the said law norms in the context of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania official constitutional doctrine, the Supreme Administrative Court of Lithuania and the Chief Official Ethics Commission practices.
Description
Keywords
Apribojimai, Asmenys dirbantys valstybinėje tarnyboje, Draudimai, Persons in the civil service, Private interests, Prohibitions
Citation