Mykolas Romeris University Research Management System (CRIS)

 

Publication:
Sveikos gyvensenos ugdymo įgyvendinimas 5-8 klasių mokinių požiūriu

cris.virtual.departmentEdukologijos ir socialinio darbo institutas / Institute of Educational Sciences and Social Work
cris.virtualsource.department391bd067-fccc-47ae-9e07-bd70ba467781
dc.contributor.authorGudžinskienė, Vida
dc.contributor.authorČesnavičienė, Jūratė
dc.coverage.spatialLT
dc.date.issued2013
dc.description.abstractMokinių požiūrio į sveikos gyvensenos ugdymo įgyvendinimą empirinio tyrimo rezultatai atskleidė, kad nors daugiau kaip pusė tyrime dalyvavusių mokinių teigė, jog sveikos gyvensenos ugdymas dažniau vyksta pamokų nei kitos ugdomosios veiklos metu, vis dėlto ugdymo procesas (pamokos, sporto būreliai), pasak beveik pusės mokinių, daro tik vidutinę įtaką jų požiūrio į sveiką gyvenseną formavimui(si); daugiau kaip pusė mokinių nurodė, kad sveikos gyvensenos temos dažnai įtraukiamos tik į gamtamokslio ugdymo, kūno kultūros ir technologinio ugdymo turinį ir procesą; per įvairių dalykų pamokas bei neformalaus ugdymo metu dažniau aptariamos tokios temos kaip sveika mityba, asmens higiena, aplinka ir sveikata, fizinis aktyvumas, nelaimingų atsitikimų prevencija; pasak beveik pusės mokinių, rečiausiai integruojamos sveikos gyvensenos temos – protinė sveikata ir stresas, laisvalaikio ir poilsio racionalus organizavimas, odos ir plaukų priežiūra.lt
dc.description.abstractThe results of the empirical research of pupils’ attitude towards healthy lifestyle and its development showed that despite the fact that teaching of healthy lifestyle occurs mostly during classes rather than other educational activity, almost half of the respondents claimed that the process of education (lessons, sport circles, etc.) produces only a medium impact on the formation of their attitude towards healthy lifestyle. More than a half of the respondents pointed out that topics related to healthy lifestyle are frequently integrated only into the curriculum and teaching process of natural sciences, physical education and technologies. Nearly half of the respondents maintained that different topics of healthy lifestyle are only occasionally integrated into the subjects of general education. In this regard, the following topics can be distinguished: healthy eating, personal hygiene, environment and health, physical activity and prevention of accidents. According to nearly half of the respondents, the least frequently integrated topics on healthy lifestyle include mental health and stress, rational organization of leisure and recreation, as well as skin and hair care.en
dc.description.sponsorshipMykolo Romerio universitetas / Mykolas Romeris University
dc.description.sponsorshipŽmogaus ir visuomenės studijų fakultetas / Faculty of Human and Social Studies
dc.description.sponsorshipEdukologijos ir socialinio darbo institutas / Institute of Educational Sciences and Social Work
dc.format.extentp. 319-329
dc.identifier.doi10.13165/SD-13-12-2-10
dc.identifier.elaba3202815
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11396
dc.language.isolt
dc.relation.ispartofSocialinis darbas : mokslo darbai = Social work : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013, t. 12, Nr. 2.
dc.relation.isreferencedbyIndex Copernicus
dc.relation.isreferencedbyCEEOL – Central and Eastern European Online Library
dc.relation.isreferencedbySocIndex
dc.relation.isreferencedbyCentral & Eastern European Academic Source (CEEAS)
dc.relation.isreferencedbySocial Work Abstracts
dc.relation.isreferencedbySocINDEX with Full Text
dc.relation.issn1648-4789
dc.rightsopen access*
dc.subjectSveika gyvensenalt
dc.subjectUgdymaslt
dc.subject5-8 klasių mokiniailt
dc.subjectHealthy lifestyleen
dc.subjectEducationen
dc.subject5-8th form pupilsen
dc.subject.classificationStraipsnis kitoje duomenų bazėje / Article in other database (S4)
dc.subject.otherEdukologija / Education (S007)
dc.titleSveikos gyvensenos ugdymo įgyvendinimas 5-8 klasių mokinių požiūriult
dc.title.alternativeAttitude of 5-8th form pupils of implementation of the healthy lifestyle educationen
dc.typetype::text::journal::journal article::research article
dcterms.bibliographicCitation24
dcterms.publisherMykolo Romerio universitetas
dspace.entity.typePublication
localcerif.author.code111951726-21621
localcerif.author.code111951498
localcerif.author.contribution#PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE#
localcerif.author.contribution#PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE#
localcerif.author.country#PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE#
localcerif.author.country#PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE#
localcerif.branch.contribution#PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE#
oairecerif.author.affiliationEdukologijos ir socialinio darbo institutas / Institute of Educational Sciences and Social Work
oairecerif.author.affiliationLietuvos edukologijos universitetas

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
1603-3122-1-PB.pdf
Size:
183.81 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description: