Publication:
Sveikos gyvensenos ugdymo įgyvendinimas 5-8 klasių mokinių požiūriu

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Gudžinskienė, Vida
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Mokinių požiūrio į sveikos gyvensenos ugdymo įgyvendinimą empirinio tyrimo rezultatai atskleidė, kad nors daugiau kaip pusė tyrime dalyvavusių mokinių teigė, jog sveikos gyvensenos ugdymas dažniau vyksta pamokų nei kitos ugdomosios veiklos metu, vis dėlto ugdymo procesas (pamokos, sporto būreliai), pasak beveik pusės mokinių, daro tik vidutinę įtaką jų požiūrio į sveiką gyvenseną formavimui(si); daugiau kaip pusė mokinių nurodė, kad sveikos gyvensenos temos dažnai įtraukiamos tik į gamtamokslio ugdymo, kūno kultūros ir technologinio ugdymo turinį ir procesą; per įvairių dalykų pamokas bei neformalaus ugdymo metu dažniau aptariamos tokios temos kaip sveika mityba, asmens higiena, aplinka ir sveikata, fizinis aktyvumas, nelaimingų atsitikimų prevencija; pasak beveik pusės mokinių, rečiausiai integruojamos sveikos gyvensenos temos – protinė sveikata ir stresas, laisvalaikio ir poilsio racionalus organizavimas, odos ir plaukų priežiūra.
The results of the empirical research of pupils’ attitude towards healthy lifestyle and its development showed that despite the fact that teaching of healthy lifestyle occurs mostly during classes rather than other educational activity, almost half of the respondents claimed that the process of education (lessons, sport circles, etc.) produces only a medium impact on the formation of their attitude towards healthy lifestyle. More than a half of the respondents pointed out that topics related to healthy lifestyle are frequently integrated only into the curriculum and teaching process of natural sciences, physical education and technologies. Nearly half of the respondents maintained that different topics of healthy lifestyle are only occasionally integrated into the subjects of general education. In this regard, the following topics can be distinguished: healthy eating, personal hygiene, environment and health, physical activity and prevention of accidents. According to nearly half of the respondents, the least frequently integrated topics on healthy lifestyle include mental health and stress, rational organization of leisure and recreation, as well as skin and hair care.
Description
Keywords
Sveika gyvensena, Ugdymas, 5-8 klasių mokiniai, Healthy lifestyle, Education, 5-8th form pupils
Citation