etd.page.titleprefix
Combined mass customization and personalization methods to model end-user behavior in digital insurance platforms

No Thumbnail Available
Date
2023-02-27
Authors
Baranauskas, Gedas
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The dissertation aims to provide a critical assessment and to model a conceptual framework of combined mass customization and personalization, technology acceptance and decision-making methods within modelling the insurance consumers’ decision- making process in digital insurance platforms. Accordingly, combined online customization frameworks and an integrated digital insurance decision-making process framework were modelled and empirically validated within 3 years of investigation (2020 – 2022). The research focused on the content, trends, state-of-the-art of the non-life insurance market, consumers’ behavioral patterns, and digital insurance platforms in Lithuania, Latvia, and Estonia. Afterward, a combined 2-level recommendation model and usage guidelines for a practical application of both internal and market analyses on digital insurance markets and modeling the consumer decision-making process in digital insurance platforms were prepared.
Disertacijoje siekiama suprasti ir kritiškai įvertinti masinio individualizavimo ir personalizavimo, sprendimo ir technologijų priėmimo modelių ir metodų kombinavimo galimybes modeliuojant draudimo platformų turinį ir vartotojų elgseną skaitmeninėse draudimo platformose. Tuo pagrindu buvo sumodeliuoti ir apibendrinti išvestiniai kombinuotieji skaitmeniniai MIP modeliai ir integruotas klientų sprendimo priėmimo skaitmeninėse draudimo platformose modelis. Panaudojant parengtus koncepcinius modelius 2020 – 2022 metų laikotarpiu buvo atlikti Baltijos šalių ne gyvybės draudimo rinkos, platformų ir vartotojų elgsenos tyrimai. Tyrimų metu buvo nustatyta, jog Baltijos šalių ne gyvybės draudimo rinkos ir platformų skaitmenizacijos lygis nėra homogeniškas ir veikiamas sociodemografinių faktorių, draudikų pasiruošimas skaitmenizacijai atsilieka nuo realių draudimo vartotojų skaitmeninių poreikių, nors ir atitinka bendrą rinkos skaitmenizacijos lygį. Taip pat buvo nustatyta, jog organizacijų ir vartotojų požiūris ir poreikiai perėjo nuo standartizuotų, į produktą ir kainodarą orientuotų draudimo platformų, į dinamiško dizaino ir daugialypio turinio platformų, orientuojantis į kombinuotus skaitmeninio individualizavimo, personalizavimo, sociodemografinius ir platformos naudojimo patirties faktorius. Gautų rezultatų pagrindu paruoštas 2 lygių siūlymų modelis ir taikymo gairės, orientuotos į draudimo platformų vidinę ir rinkos analizę, vartotojo elgsenos ir platformų turinio analizę bei ateities sprendimų modeliavimą.
Description
Keywords
Digital insurance platforms, The non-life insurance market, Consumers’ behavior, Mass customization and personalization methods, Skaitmeninės draudimo platformos, Masinio individualizavimo ir personalizavimo sprendimai, Vartotojų elgsena, Ne gyvybės draudimo rinkos
Citation