Mykolas Romeris University Research Management System (CRIS)

 

Publication:
Atvirosios visuomenės teisinio identiteto tyrimo metodologijos iššūkiai: tarp mąstymų į plotį ir į gylį

No Thumbnail Available

Date

2019

Authors

Šlapkauskas, Vytautas

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Research Projects

Organizational Units

relationships.isJournalIssueOf

Abstract

Straipsnyje nagrinėjamos atvirosios visuomenės ir jos teisinio identiteto tyrimo metodologinės prieigos. Dažniausiai atvirosios visuomenės samprata grindžiama K. R. Popperio išplėtotu požiūriu, kuris apibrėžė, tikėtina, vis labiau depersonifikuotos visuomenės raidą. Jos plėtimasis – tai mąstymas į plotį. Dėl mąstymo į plotį be jį atitinkančio mąstymo gylio Vakarų civilizacija yra pakliuvusi į egzistencinę krizę (P. Aleksandravičius). Tai patvirtina IT raidos raiškos formos. Todėl vėl prisiminta H. Bergsono atvirosios visuomenės samprata, kurios pagrindinis principas – brolybė. Pilietinė visuomenė intuityviu lygiu kuriasi ir veikia šio principo pagrindu. Todėl atvirosios visuomenės teisinio identiteto tyrimo metodologiniai iššūkiai yra susieti suminėtų sampratų pasirinkimu.

Description

Keywords

Vakarų civilizacija, atviroji visuomenė, depersonifikuota visuomenė, pilietinė visuomenė, teisinis identitetas

Citation