Publication:
Pirmieji Juozapo Goluchovskio traktatai Vakarų filosofijos kontekste

No Thumbnail Available
Date
2023
Authors
Vabalaitė, Rūta Marija
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vilnius : "Logos"
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Tęsiama pirmųjų Goluchovskio traktatų analizė. Argumentuojama, kad jo mintys apie individą ir visuomenę atliepia gerai žinomas Machiavellio, Hobbes‘o, Rousseau politinės filosofijos idėjas. Aptariama, kaip filosofas polemizuoja su pagrindinėmis Smitho Tautų turto nuostatomis. Palyginamos jo ir Fichte‘ės Prakalbose vokiečių nacijai aiškinamų galimybių apriboti vien utilitarinį žmonių interesą interpretacijos. Nagrinėjama, kaip mūsų autorius, sureikšmindamas individualumo principą, įsijungia į romantinės ir į pokantinės hermeneutinės filosofijos autorių gretas. Pabrėžiama, kad Goluchovskis trečdaliu amžiaus anksčiau už Millį akcentavo skirtingų individų požiūrių ir veiklų vertę visai visuomenei. Konstatuojama, kad individų įvairovės sureikšminimas iš esmės skiria mūsų filosofo idealios valstybės sampratą nuo platoniškosios. Analizuojami Goluchovskio ir gyvenimo filosofijų sąryšiai.
The article is the continuation of the analysis of Gołuchowski’s tractates. We consider that Gołuchowski’s thoughts on the individual and society respond to the ideas of Machiavelli’s, Hobbes’, and rousseau’s political philosophies. the article discusses how the philosopher opposes the basic attitudes of smith’s „Wealth of Nations“ and works out possibilities of restricting the utilitarian interest. By emphasizing the principle of individuality, Gołuchowski joins the ranks of the authors of romantic and post-kantian herme- neutic philosophy. it is pointed out that the value of different attitudes and activities of individuals to so- ciety was emphasized by Gołuchowski and predates Mill by a third of a century and that this emphasis is a fundamental difference between Plato’s concept of ideal state and the ideas expressed by Gołuchowski. finally, the relationship between the philosophy of life and Gołuchowski’s ideas are analyzed.
Description
Keywords
politinė filosofija, individualumo principas, romantizmas, pokantinė hermeneutika, political philosophy, principle of individuality, romanticism, post-Kantian hermeneutics
Citation